FREDERICIA

Sporfornyelser er slut for i år på Fredericia Station og sporfornyelse Fredericia-Vejle

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fredericia har fået gennemført komplekse udskiftning af sporskifter og der er gennemført sporfornyelse mellem Fredericia og Vejle

Fredericia har gennemgået omfattende sporfornyelser i år. På stationen er 15 sporskifter blevet udskiftet, og 1200 meter spor er blevet fornyet. Som en del af fornyelsen er der også blevet etableret en ny sporkasse, som danner grundlaget for sporet.

Foto: Banedanmark

Mens arbejdet på Fredericia Station har haft et traditionelt præg med manuelle opgaver, har sporfornyelsen mellem Fredericia og Vejle primært benyttet maskiner. Her har en skinnekørende ballastrenser og stoppemaskine været i brug, mens togene fortsatte deres normale drift i det modsatte spor.

Foto: Banedanmark

Arbejdet mellem de to byer begyndte i uge 33 og har omfattet en strækning på 16,3 km. Udover sporfornyelsen er der blevet etableret ny afvanding og justeret kørestrømsledninger.

  • Disse fornyelser sikrer færre tekniske fejl, hvilket øger driftssikkerheden. Passagererne kan også forvente mindre støj og en forbedret rejsekomfort. Yderligere er disse opdateringer essentielle for at kunne integrere det kommende digitale signalsystem fuldt ud, skriver Banedanmark, og forsætter:
  • Fremadrettet vil der fortsætte en indsats for at modernisere den danske jernbane, så den er parat til at imødekomme fremtidens grønne eltog, som vil tilbyde hurtigere og mere effektive rejser for alle.