Læserdebat

Spillesteder skal være selvejende

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25

Det handler om at skabe en bæredygtig og gennemsigtig struktur for Fredericias kulturtilbud, med kommunens ressourcer optimalt fordelt og sikre klare linjer mellem politisk ansvar og kulturel drift. Kort sagt ansvarlig ledelse. Ved at lade private aktører eller selvejende institutioner drive spillestederne, kan kommunen potentielt reducere sine udgifter og samtidig sikre, at kulturtilbuddene fortsat eksisterer.

Derfor støtter Liberal Alliance, Dansk Folkepartis forslag om at reorganisere byens kommunale spillesteder som selvejende institutioner i stedet for kommunale enheder.

Liberal Alliance ser dette som en måde at sikre gennemsigtighed på, og undgå direkte modarbejdelse af den danske arbejdsmarkedsmodel. En mere effektiv og økonomisk ansvarlig forvaltning af kommunens ressourcer, der prioritere kernevelfærden frem for driften af spillesteder og sports arrangementer uden dokumenteret positiv effekt for Fredericia’s borger og erhvervsliv.

At kartelsagen er ”dysset ned” grundet ”manglende ressourcer”? Ændre ikke det faktum at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har konkluderet, der er sket lovbrud. I Fredericia drejer det sig om medarbejdere, der er ansat af kommunen, den kommune der burde have skredet ind og startet en intern undersøgelse af de reelle forhold, så tvivlen ikke forsat skal hænge over, de ansatte og byen.

Et sparebudget, for kernevelfærden står for døren, det giver ikke mening at bruge millioner til spillestederne, der gør at private udbyder på almindelige konkurrence vilkår ikke har mulighed for at byde ind. Yderlig fråses med midlerne til arrangementer som Wings for life, der trods det gode formål, mest gavner de medvirkende Youtuber. En direkte kontant støtte til WFL’s forskning var bedre givet ud.

Konkurrencemyndighedernes afgørelse nødvendiggør en ny vurdering af konceptet bag spillestederne, inkl. den 10 årige uansvarlige forpagtningsaftale, der direkte skriger til himlen.

Der spares også midler ved nedlægge de udvalg oprettet for områderne der kun gavne de politikker der ser i udvalgene med lønnede poster. Udvalg oprettet uden synlige succeskriterier og målbare resultater.

Hver krone skal bruges med omhu for at sikre den bedste service til borgerne.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv