FREDERICIA

Sparekatalog på over 90 millioner kroner udløser demonstration på Rådhuspladsen

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

I Fredericia Kommune har der de seneste dage været en stigende bølge af bekymring og frustration blandt borgerne i lyset af et nyligt præsenteret mulighedkatalog for besparelser på imponerende 90 millioner kroner

Denne plan, der potentielt vil have vidtrækkende konsekvenser, har mobiliseret borgerne til at protestere og give deres stemme til kende på rådhuspladsen i en demonstration, der talte tydeligt om børns og ældres velfærd.

I det omfattende sparekatalog er det børn og ældre, der ser ud til at skulle bære den største byrde. Forslag om lukning af en børnehave og nedlæggelse af køkkenfaciliteter på I P Schmidt er nogle af de skridt, der overvejes for at realisere de massive besparelser. Men en af de mest kontroversielle forslag er nedlæggelsen af en stilling, nemlig den koordinerende medarbejder, der har haft afgørende betydning for at hjælpe ældre borgere med at undgå ensomhed og inddrage dem i fællesskabet. Denne medarbejder har spillet en vital rolle i at skabe et socialt liv for dem, der ellers kunne være blevet isoleret i deres lejligheder.

Borgmester Steen Wrist adresserede med andre byrødder borgerne på Rådhuspladsen, her er han igang med et interview til regionalt tv. Foto: DanmarkC TV

Demonstrationen på rådhuspladsen trak mange bekymrede borgere og politikere. Borgmester Steen Wrist tog ordet og forsøgte at berolige de fremmødte ved at forklare, at 90% af det kommunale budget i høj grad fokuserer på børn og ældre, hvilket gør besparelser uundgåelige på disse områder. Han forsikrede dog også, at de 21 byrådsmedlemmer var enige om, at besparelserne skulle nøje overvejes og planlægges grundigt, inden de blev besluttet og gennemført.

Selvom enigheden i byrådet giver håb om en velovervejet beslutningsproces, kan områderne for børn og ældre ikke undgå at forvente betydelige besparelser i fremtiden.

DanmarkC TV sender en længere udsendelse fra demonstrationen lørdag, hvor borgerne vil få mulighed for at udtrykke deres bekymringer og håb for fremtiden. Dette er en vigtig lejlighed for at skabe opmærksomhed omkring de udfordringer, som Fredericia Kommune står over for.

Fredericia borgere giver klar besked: "Det skal være slut med at spare på de svageste." Foto: DanmarkC TV