Læserdebat

Sparekatalog: Besparelser vil ramme socialområdet hårdt – hvor er dialogen?

Læserdebat af: Jan Filbært, Formand og Kontaktperson for foreningen Retssikkerhed For Alle, Fredericia 

Så kom sparekataloget fra forvaltningen, et sparekatalog der nu skal behandles i byrådet. Sparekataloget lyder på 94.7 mill kr. i 2024 og vil være stigende frem til år 2027, hvor det endelige tal vil være 107,7 mill kr. I indledningen skrives der at der på nogle områder vil være brug for at finde nye tilgange og måder at forvalte økonomien på. Arbejdsgangene for og antallet af de ansatte skal forandres, hvilket i sidste ende er med til at have en negativ indvirkning på borgerne.

Vi havde i vores forening Retssikkerhed For Alle, håbet på at socialområdet ville gå fri eller ikke skulle stå for skud for den største del af besparelserne, men nej. Igen ser vi at det er et af områderne hvor den store sparekniv skal svinges og hvor rigtigt mange borgere vil blive berørt.

Skal vi glæde os over bare lidt i det udsendte katalog, ja så er det at beskæftigelsesområdet ikke bliver ramt i samme grad som socialområdet. Men inden vi glæder os for meget, så må vi også konstatere at der ikke er mere man kan beskære på beskæftigelsesområdet.

Tilbage til socialområdet, her vil de borgere der har et misbrug blive mere udsat og det vil blive svære for dem at vende tilbage til en tilværelse uden et misbrug. Det undrer os meget i vores forening, at man trods et stigende antal af misbrugere i Fredericia lukker behandlings og værestederne for dem.

Det der kan undre os, er at foreninger og organisationer som har med de berørte områder at gøre, på intet tidspunkt har været inviteret ind til en dialog. Man løser intet ved en efterfølgende høringsrunde, dialogen skal tages inden man sætter tallene på papiret.

I den sidste ende ville denne fremgangsmåde også kunne være med til at byens partier ville anskue hele budgetprocessen anderledes og dermed gå til forhandlingerne med et helt andet udgangspunkt.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv