Læserdebat

Som byråd er det en pligt at lære af egne fejl, det gør i så ikke

Læserdebat af: Poul Rand, lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia

Kære byråd. I svigter igen, igen og igen. Ja i burde have en dummebøde. Specifikt har mislykkede ansættelser af ledere og direktører, der ikke har levet op til forventningerne, påført kommunekassen betydelige udgifter, uden at borgerne ser en mærkbar forbedring. Skulle vælgernes hukommelse være svagere op til det kommende kommunalvalg, vil vi i Liberal Alliance minde vælgerne om alle byrådet mange fejl og ansættelser af diverse direktører og ledere der har kostet kommunekassen millioner, uden borgerne får noget for pengene.

Fejl der i en privat ejet virksomhed ville sikre, at i var røget ud på røv og albuer.

Citat fra dagbladet (Fredericia dagblad red.) ”Men der skal bruges 600.000 kroner på rekruttering af den rette person samt løn fra august til december 2024. Samtidig er der brug for 400.000 kroner ekstra ledelseskroner til “niveauet under” direktøren. Altså én million i alt i 2024, som hentes i bufferpuljen.”

Tidligere erfaringer med eksterne konsulenters fejl evalueringer, synes ikke at have ført til nødvendige ændringer i rekrutteringsprocesserne, trods lokale medier har vist hvordan omkostningerne ved rekruttering og ledelse har tæret på budgetter, der kunne have været anvendt mere effektivt på borgerne. I stedet for at ty til komplekse og omkostningstunge processer, opfordrer Liberal Alliance til en simplificering af disse, udnyttelse af interne ressourcer og en revision af den nuværende organisatoriske struktur, der kun fremmer ineffektivitet og mangel på ansvarlighed. I stedet for dyre eksterne konsulenter lav et smalt udvalg til bedømmelse sammen med kommunens HR.

Liberal Alliance foreslår en omstrukturering mod en mere strømlinet organisation, hvor fokus er på faglighed frem for titler, og hvor byrådet påtager sig den aktive og styrings rolle de er forpligtiget til jf. Kommunestyrelsesloven para 2. i samarbejde med en effektiv smal faglig forvaltning. En organisation, hvor byrådet ikke kun fungerer som en overfladisk figur, men som en aktiv deltager i ledelsen af kommunen.

Ved det kommende kommunalvalg vil Liberal Alliance, med støtte fra borgerne i Fredericia, iværksætte en grundig gennemgang af kommunens finanser og struktur, for at rette op på tidligere tiders fejltagelser og ineffektivitet. Vi står ved et vendepunkt, hvor gentagen støtte til det etablerede kun vil føre til mere af det samme. Vi opfordrer til fornyelse, med fokus på ansvarlighed, effektivitet, og faglighed.

Det beskidte vasketøj burde være presseguf til udstilling. De lokale medier evner eller viljer ikke at grave?

En stemme på de samme er mere af det samme, skulle der være nogle der ikke stemmer på Liberal Alliance har de øvrige partier sikkert nye kandidater i kan stemme på i stedet for de gamle udkørte travheste der konstant kommer sidst i mål.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv