SAMFUND

Søndag: Den Internationale Mandedag

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

“Hvis ét køn taber, taber begge køn,” lyder det fra Manderådet

Ligestilling bør ikke være en kamp, hvor kvinder er oppe imod mænd, og mænd er oppe imod kvinder.”. Det skriver KVINFO i en nyhedsmail i anledning Den Internationale Mandedag.

Den første Internationale Mandedag var den 19. november 1999, og siden har dagen været en “mandedag”, som ikke skal forveksles med en “kampdag”.

Formålet med dagen
Dagen er en lejlighed til at fokusere på mænds sundhed, rette opmærksomhed på drenges og mænds bidrag til samfundet og familielivet samt fremhæve positive mandlige forbilleder. Arrangementets bredere og endelige mål er at fremme grundlæggende humanitære værdier.

  • At fremme positive mandlige rollemodeller, ikke kun filmstjerner og sportsfolk, men også almindelige mænd, der lever anstændige liv.
  • At fejre mænds positive bidrag til samfund, fællesskaber, familie, ægteskab, børnepasning og miljø.
  • At sætte fokus på mænds sundhed og trivsel, socialt, følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt.
  • At belyse diskrimination af mænd i social omsorg, sociale holdninger og forventninger samt i love og rettigheder.
  • At forbedre forholdet mellem kønnene og fremme ligestilling mellem kønnene.
  • At skabe en sikrere, bedre verden, hvor mennesker kan være trygge og vokse for at nå deres fulde potentiale.
Passer det, at mænd ikke er så gode til at tale om følelser??

Ligestillingsproblemer skal løses i fællesskab
“KVINFO ser ligestilling som en sag og en værdi for alle. Og vi ser, hvordan begge køns ligestillingsproblemer rummer stereotype forventninger til kønnene, som påvirker vores muligheder hver især – fra barn til voksen. For eksempel i forhold til skole, uddannelse, job og familieliv samt sundhed og trivsel. På alle disse parametre er der ulighed mellem kønnene.

På trods af de mange fremskridt for ligestillingen i Danmark er der stadig store udfordringer, som påvirker og begrænser os som mennesker.

Det gælder alle, uanset køn og kønsidentitet. Men netop her i dette nyhedsbrev fokuser vi på drenges og mænds ligestillingsudfordringer.

Ligestilling er for alle og alles ligestillingsproblemer er alles problemer.”. slutter KVINFO deres oplæg til debatmøde, som desværre er i København.

Desværre, fordi det ikke har været muligt for DanmarkC TV at finde aktiviteter i Fredericia hvor der sættes fokus på mændenes rolle i familien, på jobbet og foreningslivet.

Kom videre mand
At mænd har et behov for fællesskab, kan måske ses ved, at vi i Fredericia har en gruppe med navnet “Kom videre mand”. Gruppen holder sine møder i Frivilligcenter Fredericia, der holder til i Sundhedshuset.

Mange mænd kan have svært ved at dele tanker og følelser, når livet gør ondt.

Du er måske i en vanskelig situation, blevet skilt, opsagt eller er stressramt, måske har du bare brug for et nyt fællesskab, der kan bringe dig videre – i så fald er Kom Videre Mand lige noget for dig.

Kom Videre Mand hjælper mænd i krise igennem et fællesskab med andre mænd i samme eller lignende situation og er et gratis tilbud gennem Selvhjælp Fredericia-Middelfart.

Man mødes 8 gange, en gang om ugen, i ialt 8 uger.

Hver uge har møderne konkrete emner, der er udviklet af mænd til mænd for at give hinanden værktøjer til at komme videre – gruppesamtalerne handler om personlig udvikling, der er to frivillige gruppeledere (mænd) med til at støtte gruppen.

Vi har fokus på følgende temaer i Kom Videre Mand:
– Tale om det der er svært
– Styrke gensidige relationer
– Styrke færdigheder og ressourcer
– Styrke sit ståsted i livet
– Ansvarlighed og frihed
– Styrke kommunikationen i relationer – sige klart hvad man mener.

Mænd har også brug for at være sammen med mænd.