Home FREDERICIA Søg om støtte fra byfornyelsespuljen
Søg om støtte fra byfornyelsespuljen

Søg om støtte fra byfornyelsespuljen

0

Nu kan ejere af bevaringsværdige ejendomme i Fredericia Kommune igen søge om støtte til renovering fra byfornyelsespuljen 

Nu er det igen muligt at søge om byfornyelsesstøtte til renovering af bevaringsværdige ejendomme i Fredericia Kommune. Frem til den 7. april 2021 kan ejere af ejendomme med en bevaringsværdi på 1-4 søge om støtte til: 

  • istandsættelse eller udskiftning af originale bygningsdele på grund af dårlig stand.
  • udskiftning af uoriginale bygningsdele for at opnå et originalt udtryk. 

Fælles for ansøgerne er, at der skal opnås en tydelig forskønnelse af bygningen set fra vejen. Sidste år søgte Niels Erik Aggesen om byfornyelsesstøtte til udskiftning af tag og hoveddør og renovering af kviste.  Han fik tilsagn, og støtten betød, at han kunne få lavet alt på én gang.  

Renoveringen af det næsten 100 år gamle mansardtag og de tilhørende kviste gik i gang i sommers sidste år. Hoveddøren, der også havde 100 år på bagen stod også til udskiftning. Huset på 6. Julivej, der er bygget i 1923 er kvalificeret som bevaringsværdigt, så Niels Erik Aggesen og hans kone Birgitte havde mulighed for at søge råd og vejledning hos kommunen, og det var de glade for.

”For os personligt var den faglige rådgivning omkring projektet af uvurderlig betydning. Rådgivningen var lige fra starten med til at sætte fokus på de rigtige materialevalg og de historisk korrekte udførelsesløsninger. Og den økonomiske støtte var med til at kompensere for de ekstra udgifter, der er forbundet med at restaurere i overensstemmelse med den oprindelige byggestil”, fortæller Niels Erik Aggesen og fortsætter: ”Byfornyelsespulje er således en gave til borgere i Fredericia, for den er med til at sikre, at byens bevaringsværdige ejendomme vedligeholdes, bevares og forskønnes for eftertiden”.

Formand opfordrer til at søge: Den positive udvikling skal fortsætte!

Der er afsat 1 mio. kroner til byfornyelse i Fredericia Kommune. Det har tidligere været forskelligt, hvilke bevaringsværdige ejendomme, der kunne søges støtte til fra byfornyelsespuljen, men i år kan der søges om støtte til alle bevaringsværdige ejendomme i kommunen, hvis de opfylder kriterierne. Det glæder den nye formand i By- og Planudvalget, som samtidig opfordrer til at søge. 

”Vi har de seneste år set mange gode eksempler på fornyelser og renoveringer, og denne udvikling vil vi gerne fortsætte i hele kommunen”, siger den nye formand i By- og Planudvalget Søren Larsen og fortsætter: ”I år har vi åbnet op for, at alle i kommunen med en bevaringsværdig ejendom kan søge om støtte til renovering i byfornyelsespuljen, og det håber jeg, at mange vil gøre”. 

Man kan få op til 40% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder på en gang. Der gives op til 25% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til enkelte arbejder eller til flere små arbejder. 

Forhåndsdialog og ansøgning 

Ansøgningsfrist for at søge om byfornyelsesstøtte er den 7. april 2021. Ansøgere, der opnår støtte, kan forvente at få tilsagn i starten af juli.   

Overvejer man at søge, skal man tage kontakt til Plan og Arkitektur i Fredericia Kommune for en forhåndsdialog. Læs mere om byfornyelsespuljen og find kontaktoplysninger på: https://www.fredericia.dk/borger/bolig-byggeri/stoette-til-bolig-byggeri/byfornyelsesstoette