DanmarkC TV

Læserdebat

Socialdemokratisme i Fredericia

Igennem de omkring 14 år jeg har boet i Fredericia har den største del af årene været med en socialdemokratisk ledelse i kommunen. Flertallet i Fredericia Kommune ser således ud til at ligge politisk i det socialdemokratiske område. Igennem de seneste 50 år har ledelsen Fredericia Kommune hovedsageligt væretsocialdemokratisk. Det ville kunne have været udmærket, men resultaterne viser noget andet!

De seneste problemer kan hovedsageligt tilskrives Socialdemokratiet. Manglende tillid til kommunen og en form for kaos.

Socialdemokratiet var så stolte over Jacob Bjerregaard Jørgensens mange personlige stemmer, men en del af bagsiden var, at det ”slæbte” en del medlemmer ind i byrådet, som ikke var/er opgaven voksen.

Vi kan let få indtryk af, at man har siddet i Fredericias Socialdemokrati og planlagt udenom kommunalbestyrelsen. Jeg så/hørte et interview med formanden for Socialdemokratiet i Fredericia, Karsten Cordtz, umiddelbart efter Jacob Bjerregaard Jørgensen havde meddelt sin fratræden. Her lød Karsten Cordtz som faderen, der uddelte vurderinger. Ved overlevering af borgmesterkæden gav Steen Wrist Ørts udtryk for, at han skulle afløse Danmarks bedste borgmester. Desværre vidner det om en manglende evne til at vurdere menneskelige kvaliteter på samme måde som Jacob Bjerregaard Jørgensens manglende evne til at vurdere kommunaldirektører ved ansættelsen. Hvor mange gange har Jacob Bjerregaard Jørgensen fået udskiftet kommunaldirektøren i de 7 år han var borgmester? Den sidste Annemarie Zacho-Broe, der efter Jacob Bjerregaard Jørgensens udsagn var Danmarks bedste kommunaldirektør, er nu hjemsendt med øjeblikkelig varsel efter en advokatundersøgelse relateret til (efter det vi ved) grundsalg til Jacob Bjerregaard Jørgensen.

Man får let indtrykket af, at Fredericia Kommune er et pampervælde hvilende på Socialdemokratiet. Måske der findes tal på, hvor mange socialdemokrater, der er ansat i den kommunale administration. Skal man have partibogen i orden for at kunne blive ansat? Hvis det er tilfældet, så går man ikke efter kvalitet, men efter tilhørsforhold, hvilket også kan kalde nepotisme.

Ved advokatundersøgelsens start fik Susanne Eilersen efter eget udsagn at vide fra kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, at hun var habil relateret til undersøgelsen på trods af, at hun skrev under på grundsalget. Alle vil vide, at man ikke er habil, når man selv er involveret.

Så vidt ser det nu ud til, at advokatundersøgelsen finder flere vanskeligheder i Fredericia Kommune. Måske vi senere får at vide, hvilke problemer der er/var.

Så vidt jeg kan se, så er hele roderiet hovedsageligt Socialdemokratiets ansvar, hvor en del af medlemmerne i andre tilhørsforhold nu kan sidde med røde ører og overveje, hvad de skulle have gjort anderledes.

Det er således efter bedste overbevisning nødvendigt at gøre op med socialdemokratismen i Fredericia, hvis vi som borgere i Fredericia Kommune vil noget fornuftigt med kommunen.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia


Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv