Home Læserdebat Socialdemokratiet køber ikke Venstres tomme løfter
Socialdemokratiet køber ikke Venstres tomme løfter

Socialdemokratiet køber ikke Venstres tomme løfter

0

Læserdebat af: Søren Larsen, Skansevej 7 7000 Fredericia – Gruppeformand for Socialdemokratiet

Venstre tegner bevist en vildledende og forkert beskrivelse af det socialdemokratiske forslag omhandlende ”Vores fælles lønseddel”.

Socialdemokratiet rejser ingen nye krav til erhvervslivet, men inviterer alene til en snak om ”Vores fælles lønseddel”.

Der er de seneste åringer blevet skabt flere hundrede nye jobs i Fredericia, men antallet af arbejdsløse er i store træk på samme niveau. Det vil sige, at der er flere og flere som pendler ind i Fredericia.

På trods af, at der er flot gang i den lokale beskæftigelse, hjulene kører stærkt i øjeblikket og rigtig mange firmaer har ordrebogen fyldt. 

På trods af det er den fredericianske ledig ikke faldet i samme takt – og hvis ikke vi skal reducere antallet af fredericianske arbejdsløse i den nuværende situation, hvornår skal vi så?

Det er her vi inviterer erhvervslivet til en dialog. 

Hjælp med at få flere fredericianere i arbejde, så er vi villige til at kompensere med dækningsafgiften. 

Der er ikke tale om et krav, men alene et frivilligt tilbud.

Det er det vi kalder ”Vores fælles lønseddel”.

Venstre vil fjerne dækningsafgiften, men angiver ikke finansieringen for dette.

Og vi taler altså om mere end 32 mill. kr. om året.

Hvordan skal det finansieres? 

Via stigning i personskatten?

Besparelser på velfærdsområderne?

Eller er der kun tale om tomme ord og varm luft?

Socialdemokratiet udsteder ikke løfter om ufinansierede og ukonkrete skattelettelser, men inviterer til en dialog om en omfordeling.

Budskabet er kort og godt; får vi flere fredericianere i arbejde, så får kommunen et større skatteprovenue, hvilket så gør det muligt, at sænke dækningsbidraget tilsvarende.

Socialdemokratiet er ved at nå til den erkendelse, at der mangler politisk ledelse af beskæftigelsesområdet. 

Modsat Peder Tind, så tror vi ikke løsningen bare er at bruge flere skattekroner på jobcentret, men at bruge dem rigtigt.

Der mangler politisk retning og reelle visioner, fremfor tomme ord og varm luft.

Socialdemokratiet vil hellere have flere fredericianere i arbejde, fremfor at udstede ufinansierede skattelettelser, vi inviterer til en drøftelse om ”Vores fælles lønseddel”.