Politiets døgnrapport

Slår fast: Klaus Hjort og Lars Findsen er uskyldige!

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Rigsadvokaten præciserer påtaleopgivelser i en pressemeddelelse

”Det er fra forskellige sider fremført, at anklagemyndigheden i forbindelse med opgivelsen af tiltalerne i FE-sagerne, indirekte har antydet, at de pågældende er skyldige.

Jeg vil gerne slå fast: Man kan på ingen måde tolke anklagemyndighedens udtalelser således. Påtalen i sagerne er opgivet. Det betyder, at de pågældende er uskyldige i forhold til de rejste sigtelser og tiltaler.

Begrundelsen for påtaleopgivelserne fremgår af pressemeddelelsen fra 1. november 2023,” siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

DanmarkC TV bragte den omfattende pressemeddelelse HER.