Læserdebat

Skoleområdet skal efterses: – Vi har alt for længe kigget på at vores skoleområde forfalder

Læserdebat af: Tommy Rachlitz Nielsen (C), Susanne Eilersen (DF) og Connie Maybrith Jørgensen (SF)

I 2013 fik vi en ny skolestruktur med distrikt-skoler og i 2014 blev skolereformen implementeret. Nu står vi så 10 senere og kan se at økonomien ikke holder og resultaterne er vigende. Det kalder om noget på et grundigt serviceeftersyn af skoleområdet.

Vi har alt for længe stiltiende kigget på at vores skoleområde forfalder og vi har alt for længe accepteret tesen om at området ”bare” skal have ro.

Det giver i den grad uro, når man ikke kan komme i mål, på trods af den store indsats vores medarbejdere leverer ude på skolerne.

Derfor er byrådsmedlemmerne fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti også enige om at tiden er inde til en grundig analyse af skoleområdet.

Der skal ikke laves små justeringer på distrikterne eller flyttes en enkelt afdeling, for vi ved jo godt at det ikke rykker ret meget. Vi skal være ambitiøse på skolernes vegne og vi skal være villige til at lytte til alle på området. Vi skal lytte til elever, forældre, lærere, skoleleder, pædagoger og alle andre i berøring med vores skoler. Og så skal vi have modet til at indrømme at det vi har, ikke er godt nok og at vores børn og medarbejdere har brug for bedre rammer for at komme i mål.

I forbindelse med den nye skolestruktur blev der lovet en evaluering af effekten. En evaluering der aldrig har fundet sted. Det skal naturligvis også indgå i analysen.

Fredericia Byråd har vedtaget en vision om at vi vil være familiernes førstevalg. Hvis familierne skal vælge Fredericia først, skal vores skoler og intuitioner have et løft. Derfor fremsætter Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti forslag om at der gennemføres en grundig analyse af skoleområdet, med henblik på at få et overblik over, ikke bare hvad der bringer os tilbage på sporet, men hvad der kan give os en folkeskole som gør Fredericia til familiernes førstevalg.

Vi håber naturligvis på opbakning fra de andre partier i byrådet. Det handler om vores folkeskole, vores børns fremtid. Det bør alle kunne blive enige om, uanset parti-bogstav.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv