DanmarkC TV

Home TRAFIKKEN Skoleferie starter med vejarbejde på motorvejen ved Middelfart
Skoleferie starter med vejarbejde på motorvejen ved Middelfart

Skoleferie starter med vejarbejde på motorvejen ved Middelfart

Vejdirektoratet forsegler den slidte asfalt på E20 Fynske Motorvej ved Middelfart

Fra mandag den 28. juni og en uge frem planlægger Vejdirektoratet en forsegling af den slidte asfalt på E20 Fynske Motorvej ved Middelfart.

Arbejdet finder sted i begge retninger mellem rampeanlæg 57 Nr. Åby og rampeanlæg 58b Middelfart.

Forseglingen er kun imellem kantlinjerne, så de eksisterende kantlinjer ved nødsporet og midterrabatten vil forblive som de er.

Arbejdet starter med, at de eksisterende vognbanelinjer demarkeres. Herefter udføres der en levetidsforlængende forsegling af den eksisterende asfalt. Når forseglingen efter nogle dage er hærdet af, påføres de nyudviklede, dråbeformede Longdot vejstriber, som vil give en bedre køreoplevelse for trafikanterne, da de er mere synlige i mørke og regnvejr end de traditionelle striber.

Arbejdet vil blive udført i 2 etaper som aften- og natarbejde mellem klokken 19.00 – 06.00

Etape 1, hvor der arbejdes i østgående retning fra rampeanlæg 58b Middelfart til lige øst for rasteplads Lillebælt N vil få følgende konsekvenser:

  • Ved aften- og natarbejdet ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i østgående retning, og to spor farbare i vestgående retning.
  • Fra- og tilkørselsrampe 58a Middelfart Ø i østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.

Etape 2, hvor der arbejdes i vestgående retning fra lige øst for rasteplads Lillebælt N til rampeanlæg 58b Middelfart vil få følgende konsekvenser:

  • Ved aften- og natarbejdet ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i vestgående retning, og to spor farbare i østgående retning.
  • Fra- og tilkørselsrampe <58a> Middelfart Ø i vestgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.  

Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

En forsegling er mere vejrafhængig end et traditionelt asfaltarbejde, så tidsplanen kan blive skubbet.

Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på
www.vejdirektoratet.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.