Home SAMFUND SKILLS STAFET SKAL LÆRE EFTERSKOLEELEVER OM EUD
SKILLS STAFET SKAL LÆRE EFTERSKOLEELEVER OM EUD

SKILLS STAFET SKAL LÆRE EFTERSKOLEELEVER OM EUD

0

Efterskoleforeningen og SkillsDenmark har indledt et samarbejde, der landsdækkende skal udbygge kendskabet til erhvervsuddannelserne (EUD) blandt eleverne i 9. og 10. klasse på landets efterskoler.

 

Midlet hedder Skills Stafetten, en konkurrence, som i forvejen er udbredt blandt landets 8. klasser.

 

I 2016 indledtes et pilotprojekt, hvor hovedparten af de nordjyske efterskoler havde en dag med Skills Stafet på skolen, og i løbet af 2017 er de midtjyske efterskoler kommet med.

 

Fra 2018 skal fænomenet gøres landsdækkende.

 

I Skills Stafetten dyster eleverne i hold på tre mod hinanden om at være hurtigst til at løse en række forskellige, praktiske opgaver. Holdene skal være blandet af piger og drenge, så der er mindst én pige eller mindst én dreng på hvert hold. Opgaverne kan være stabling af dåser i et bestemt mønster, samling af rør, tøj- og servietfoldning, hjulskift på en bil eller samling af elektriske ledninger. Det er opgaver, som giver eleverne oplevelsen af at samarbejde under tidspres, mens de både skal bruge hoved og hænder.

 

– Vi ønsker, at efterskoleeleverne får øjnene op for erhvervsuddannelserne, og Skills Stafetten er en god måde at få dem til at prøve at bruge deres hænder. Vi vil gerne bidrage til, at eleverne træffer deres uddannelsesvalg på et oplyst og kvalificeret grundlag, siger konsulent Lis Brok-Jørgensen fra Efterskoleforeningen.

 

SkillsDenmark er en non-profit organisation støttet af Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter, faglige udvalg, erhvervsskoler, fonde og virksomheder. Formålet er at øge unges fokus på erhvervsuddannelserne gennem konkurrencer som DM i Skills, EuroSkills, WorldSkills og Skills Stafetten, som gennem flere år har været et tilbud til landets 8. klasser. Det sidste par år har mere end 70 procent af hver årgang af 8.-klasser været med i Skills Stafetten, typisk ifb. med introdagene på den lokale erhvervsskole.

 

– Der er et potentiale for erhvervsuddannelserne i at bringe Skills Stafetten ud på efterskolerne, for andelen af 10.-klasseselever, der vælger en EUD er højere end blandt de elever, der forlader grundskolen efter 9., siger chefkonsulent Per Hansen fra SkillsDenmark.

 

– Mange af efterskoleeleverne har allerede oplevet Skills Stafetten, da de gik i 8., men når vi møder dem på efterskolerne, kan der altså være gået halvandet år, hvor de har fået mange andre indtryk.

 

Han har de sidste måneder været beskæftiget med at få de midtjyske efterskoler med på Skills Stafetten, mens arbejdet i de nordjyske har været varetaget af Nordjyske Erhvervsskoler. I tilknytning til selve konkurrencen får eleverne også en vejledning om de mange muligheder i en EUD.

 

Under DM i Skills, som næste gang foregår i Herning 18. – 20. januar 2018, har efterskolerne deres egen finale, hvor vinderhold fra de enkelte regioner dyster om DM. Præmien til den vindende skole er en frokost frembragt og serveret på skolen af elever fra fødevarefagene på en erhvervsskole i området.