FREDERICIA

Skattestyrelsens skærpede indsats mod hvidvask giver klare resultater

Som en del af den styrkede skattekontrol blev der i 2020 oprettet et særligt hvidvaskcenter, og resultaterne er gode.

I første halvår af 2021 førte 1.223 kontroller til opkrævninger for 319 mio. kroner.

Skattestyrelsen har de seneste år skærpet indsatsen over for hvidvask af penge. Det giver klare resulater.

I årets første halvår har Skattestyrelsen gennemført 1.223 målrettede kontroller på baggrund af efterretninger fra Hvidvasksekretariatet i SØIK. I første halvår har kontrollerne ført til en ændret skattepligtig indkomst eller moms i 89 pct. af tilfældene. Reguleringerne betyder, at Skattestyrelsen har udsendt regninger for 319 mio. kr.

”Det er ganske enkelt ikke fair, når eksempelvis organiserede kriminelle på den måde misbruger vores fælles skattesystem. Det udhuler tilliden til både systemet og vores velfærdsmodel. Som skatteminister er det min opgave at sikre, at Skatteforvaltningen har de rigtige værktøjer,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Som del af regeringens plan for en styrket skattekontrol oprettede Skattestyrelsen i 2020 et særligt hvidvaskcenter, hvor den hidtidige indsats blev samlet og forstærket med tilføjelsen af flere medarbejdere på skattecentrene i Fredericia og Hjørring.

 

Hvidvaskcenteret koordinerer anvendelsen af hvidvaskefterretninger på tværs af hele Skatteforvaltningen og varetager selv størstedelen af kontrollerne på området. Også her er der gode resultater.

 

Alene i april i år har hvidvaskcenteret gennemført 220 kontroller og fortaget reguleringer i 93 pct. af tilfældene. Reguleringerne har ført til opkrævninger for 53 mio. kr., hvilket er det hidtil største resultat på en måned inden for den målrettede hvidvaskkontrol.

”Der har været et klart behov for en intensiveret indsats på hvidvaskområdet. Derfor har vi oprettet et helt nyt center for hvidvask og prioriteret flere ressourcer til indsatsen, hvilket har været et stort skridt i den rigtige retning i forhold til bekæmpelsen af skatteøkonomisk kriminalitet. Og vi kan heldigvis se, at det virker – og derfor fortsætter vi arbejdet,” siger Morten Bødskov.

I perioden fra 2018 til 2020 resulterede Skattestyrelsens kontrolindsats over for hvidvask i skatteopkrævninger for i alt 1,5 mia. kr.

Baggrund:

Antallet af efteretninger til Skattestyrelsen er steget kraftigt i takt med den finansielle sektors investeringer i hvidvaskindsatsen, og de stiger fortsat.

Skattestyrelsens indsats er afgrænset til undersøgelse af skatte- og afgiftsmæssige forhold, mens politiet varetager den del af hvidvaskindsatsen, som kræver en politimæssig efterforskning. Eksemplerne på Skattestyrelsens kontrol på området spænder lige fra indtægter ved uregistreret virksomhed, sager om kædesvig eller uberettigede udbetalinger fra det offentlige, til indtægter fra anden kriminalitet, der eksempelvis bruges til at købe dyre varer, som herefter sælges videre, så fortjenesten umiddelbart fremstår lovlig.