FREDERICIA

Skattestyrelsen på social dumping-kontrol i Fredericia

13 lokale virksomheder i Fredericia, fik onsdag besøg af SKAT – i en kontrol indsats

Som led i en landsdækkende kontrolaktion mod social dumping har Skattestyrelsen tirsdag besøgt 13 virksomheder i Fredericia. Skattestyrelsen følger op over for 11 virksomheder.

Skattestyrelsen har sammen med politi og Arbejdstilsynet tirsdag gennemført årets femte landsdækkende kontrolaktion mod social dumping. På landsplan er der i alt besøgt 84 virksomheder. 13 af de besøgte virksomheder er beliggende i Fredericia.

– Når vi besøger virksomhederne, er det for at sikre, at der bliver afregnet korrekt skat til Danmark af det arbejde, der bliver udført her. Det tjekker vi bl.a. ved at tale med medarbejderne om deres vilkår og se på kontrakter. Typisk oplever vi, at personer, der er registreret som havende en udenlandsk virksomhed, oftest burde være omfattet af reglerne for arbejdsudleje eller være lønmodtagere, hvor indtægten skal beskattes i Danmark, fortæller Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

De 13 besøgte virksomheder i Fredericia er alle beskæftiget inden for byggeri. I forbindelse med kontrollerne har Skattestyrelsen talt med 13 arbejdere, der alle var udenlandske. På baggrund af kontrollerne følger Skattestyrelsen op med yderligere kontrol over for 11 virksomheder.

– Når vi under vores kontrol får en formodning for, at skatten ikke afregnes korrekt, så har vi oftest brug for yderligere oplysninger eller regnskabsmateriale inden vi kan afgøre, om medarbejderne er registreret korrekt, forklarer Ernst O. Nielsen.

Fokus for tirsdagens landsdækkende social dumping-aktion var hovedsageligt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Skattestyrelsen besøgte på landsplan i alt 84 virksomheder og talte med 168 medarbejdere, hvor de 131 var udenlandske arbejdere. I alt vil Skattestyrelsen følge op med yderligere kontrol over for 67 virksomheder – svarende til 80 procent af de besøgte virksomheder.

Tirsdagens landsdækkende social dumping-aktion er den femte ud af i alt otte planlagte landsdækkende kontrolaktioner i år. Derudover er der planlagt yderligere 48 regionale social dumpingaktioner, hvoraf 23 er gennemført.

Skattestyrelsens indsats mod social dumping

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping skal sikre at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler. Skattestyrelsens rolle i denne indsats er at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere betaler den korrekte skat og afgift i Danmark.

Indsatsen foregår bl.a. som fællesaktioner med Arbejdstilsynet og politiet på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft. Fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

I alt har Skattestyrelsen i 2020 gennemført 2.645 kontroller, der har resulteret i regninger for 242 mio. kr. til virksomheder og ansatte.