FREDERICIA

Skal eller skal ikke? Teknisk Udvalg skal i morgen tage stilling til kvist/altaner i Raackmanngården

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Spørgsmålet er af principiel karakter, og har været sendt i nabohøring

Teknisk Forvaltning arbejder ud fra de gældende lokalplaner, som har det primære formål at sørge for, “at sikre og udvikle bymidtens arkitektoniske samt kulturhistoriske kvaliteter”, som et fremgår af lokalplanen.

Over for det står bygherren, som er boli.nu. De vil gerne modernisere, og i den forbindelse give beboerne adgang til altan på første salen, mens der på anden salen kan bygge en kvist med altan, eller kun en altan.

Raackmanngården er opført i 1983 og har 57 boliger.

Det kan måske også blive denne løsning? Visualisering: Rambøll for boli.nu.

Politikerne skal tage stilling til, om de vil give en dispensation, eller afslag.

Forvaltningen skriver i deres forklaring bl.a.:

“Kviste, tagvindue, altankviste og indeliggende tagterrasser skal placeres mindst tre tagsten fra gavle og mindst tre tagsten fra tagfod og fra tagryg.
Kviste, tagvindue, altankviste og indeliggende tagterrasser må maksimalt udgøre et samlet areal på 1/3 af tagfladen.
Bygherre ønsker at placere kviste i tagetagen, således at de flugter med de eksisterende kviste, hvilket betyder, at de ikke overholder bestemmelsen om de tre tagsten fra tagfod.
Bygherre ønsker ligeledes at etablere altaner i tagetagen. Altanerne ønskes påhængt facaden og vil således gennembryde tagfod og gesims.”

Forvaltningens vurdering kort opsummeret:

  • Lokalplanens primære formål er at sikre og udvikle bymidtens arkitektoniske samt kulturhistoriske kvaliteter
  • Risiko for præcedens og manglende fastholdelse af arkitekturen i bymidten
  • Risiko for at muligheden for at håndhæve bestemmelserne fremadrettet frafalder
  • Øget ressourceforbrug i forbindelse med behandling af forventeligt flere lignende ansøgninger

boli.nu argumenter kort opsummeret:

  • Den ansøgte løsning muliggør et større boligareal
  • Niveauforskel mellem lejligheder og altaner undgås
  • Løsningen der overholder lokalplanens bestemmelser, er af Byggeskadefonden anset som en byggeteknisk risikofyldt løsning. Der vil derfor skulle udarbejdes risikoerklæring og tiltag for minimering af risiko skal gennemføres

Ved beboerhøringens udløb, var der ikke indkommet nogen høringssvar.

Det er nu op til medlemmerne af Teknisk Udvalg at træffe en beslutning.

De har tre muligheder:
1. Der skal meddeles afslag på ansøgning om dispensation, eller
2. Der skal meddeles dispensation til projektet i sin helhed, eller
3. Der skal meddeles delvis dispensation til etablering af de ansøgte kviste, mens der meddeles afslag til etablering af altaner.

Det spændende – for andre end beboerne i Raackmanngården og boli.nu, er, hvad Teknisk Udvalg når frem til. For det underliggende spørgsmål er også, hvordan boligmassen i Fredericia både bevares og har et tidssvarende indhold?

Dét bliver Fredericia meget klogere på i morgen!

Visualisering: Rambøll for boli.nu, og indgår i sagen.