Home Læserdebat Skaber undersøgelser en reel forandring?
Skaber undersøgelser en reel forandring?

Skaber undersøgelser en reel forandring?

0

 Læserdebat af: Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Efter at konklusionen på undersøgelsen af familieafdelingen er tikket ind efterlader det fortsat spørgsmål til den politiske håndtering. Og det bekræftes yderligere, når Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti efterfølgende har givet udtryk for ønske om endnu en undersøgelse. Svaret herpå må være et rungende nej. 

Det vidner om en manglende forståelse for, hvordan undersøgelser bruges rigtigt, så det tilfører mest mulig værdi og dermed også, hvordan vi får mest muligt for skatteborgernes penge. Og samme politikere har vel haft rig mulighed for at forholde sig kritisk inden igangsættelse af undersøgelsen?

For at undersøgelser ikke skal fremstå som en bekvem politisk løsning der klinger hult, bør man i stedet forholde sig kritisk til, hvordan man vil bruge undersøgelsen. Spørge sig selv som politiker; hvordan kan jeg bidrage til at der arbejdes aktivt med konklusionen i undersøgelsen. Det bør gælde i al almindelighed. Og så skal man skelne skarpt mellem en undersøgelse af retssikkerhed i sagerne og kulturen. Det er to vidt forskellige ting, og skal gribes ligeså forskelligt an. 

Det må nemlig være helt afgørende fra nu af, hvordan man fra politisk side arbejder videre ud fra undersøgelsens resultater. Vi må aldrig læne os tilbage og nøjes med ensidigt at kommentere på konklusionen. Vi skal derimod i dialog. Ellers fører det ingen steder hen, og slet ikke hen mod en ændring af en fastlåst politisk kultur.

Der savnes i allerhøjeste grad politikere, som tager initiativ til en dialog med de mennesker, som hele undersøgelsen berører. Dialog med ledere, dialog med medarbejdere, dialog med borgere, og dialog mellem politikere. Måske er det samme fravær af dialog, der har skabt problemer?  

Så; undersøgelser skaber næppe de forandringer af kulturen, der er brug for. Det gør derimod det politiske arbejde med undersøgelserne og dialogen med de mennesker, det omhandler. En dialog hvor man som politiker er langt mere nysgerrig både på medarbejdernes oplevelser og borgernes fortællinger. 

For Det Konservative Folkeparti er det en mærkesag i sig selv, at undersøgelser bruges til at skabe værdi og reelle ændringer af den politiske kultur. Vi ved, at det kræver stort politisk mod at tage fat på det efterfølgende arbejde med undersøgelserne, men det er strengt nødvendigt af hensyn til borgernes retssikkerhed, medarbejdernes arbejdsmiljø og Fredericias fremtid.

Så kære politikere, det et tid til at smøge ærmerne op og vise vejen for en kulturændring.