Kort Nyt

Sirener og mobiltelefoner hyler i dag: Test af Danmarks varslingssystem

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Klokken 12.00 i dag tester Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet S!RENEN, Danmarks mobile varslingssystem, og de fysiske varslingssirener

Onsdag den 1. maj 2024 tester Beredskabet alle landets sirener. Det er anden gang, at alarmen bliver testet på nyere mobiltelefoner.

Hvorfor tester man varslingskanalerne? S!RENEN testes for at sikre, at folk kender til systemet og er trygge ved det. De fysiske varslingssirener testes for at huske folk på, hvordan de lyder, og hvad de betyder. Her er, hvad du skal vide:

Den første onsdag i maj tester Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet alle landets sirener. Det sker klokken 12.00, når sirenerne lyder med ‘Fare’-signalet, som er en tone, der gentages fire gange i løbet af 45 sekunder. Tonen stiger hurtigt og falder langsomt, og der er pause mellem gentagelserne.

Fare-signalet gentages efter fire minutter. Efter otte minutter udsendes et ‘Faren er forbi’-signal, som er en lang ensartet tone, der varer i 45 sekunder.

Hvad skal du gøre?

  • Du behøver ikke at gøre noget. Testen handler om at gøre danskerne bekendte med den nye varselskanal og sikre, at teknikken fungerer.
  • Hvis du er på arbejde med lydfølsomme personer, kan du overveje at sætte din mobil på flytilstand eller slukke den helt.
  • Selvom din mobil er på lydløs, vil sirenen stadig lyde på mobilen.

Hvorfor tester man sirenerne?

  • For at minde den danske befolkning om sirenerne og deres betydning.
  • For at teste den nye varselskanal S!renen.
  • For at sikre, at sirenerne og S!renen fungerer korrekt i en nødsituation.

Hvad er S!renen?

S!renen er en ny varselskanal, der kan sende advarsler til mobiltelefoner. Advarslerne kan ses, mærkes og høres. S!renen kan bruges til at advare om en række forskellige farer, f.eks. naturkatastrofer, terrorangreb og strømsvigt.

Du behøver ikke at installere en app for at modtage advarsler via S!renen. Advarslerne sendes automatisk til alle nyere mobiltelefoner.

Info-poster fra Beredskabsstyrelsen.