FREDERICIA

SFO holder ikke lukket i ugerne 29 og 30 – ny plan på vej i løbet af to uger

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Chef for Børn og Læring – Magnus te Pas – fortæller om tilbud til børnepasning i ugerne 29 og 30 2024

Det fremgår af forvaltningens oversigt, at SFO er totalt lukket i ugerne 29 og 30 på grund af sommerferie. Beslutningen om sommerferielukket i de to uger skyldes, dels en del af de besparelser området skal igennem, dels den rådgivning kommunen har fået af KL og Undervisningsministeriet.

Rådgivningen har ikke være korrekt, og derfor er der ikke helt lukket i SFO i ugerne 29 og 30.

“Så der bliver faktisk en mulighed for at melde sig på til SFO, der vil være åbent ét sted i kommunen,” fortæller Magnus te Pas til DanmarkC TV.

Hvad skal forældrene gøre, hvis de skal arbejde?
“Hvad forældrene skal, har jeg svært ved at svare på. Det jeg står for, er at lave en budgetmæssig planlægning for de tilbud der skal være åbne. Enten skal forældrene planlægge ferie i de to uger, eller også skal de have passet deres børn andre steder. Det er en politisk beslutning med lukningen/reduceret åbning”, fastslår Magnus te Pas.

Har vi ikke pasningsgaranti i Fredericia Kommune?
“Det er der,” fortæller Magnus te Pas, “men det gælder for dagtilbud; det her er SFO som ikke er omfattet af et dagtilbud. Derfor har vi set på flere muligheder, når vi skal spare, hvor vi kan spare henne. Det var på det tidspunkt vi fik en rådgivning om, at vi kunne lave lukkeuger. Men det kan vi altså ikke,” understreger Magnus te Pas, “for der skal være en pasningsmulighed.”

Hvordan ser det generelt ud i sommerferien med SFO?
I ugerne 27 og 28 skal forældrene tilmelde deres børn, og så vil de kunne være i deres normale SFO. I ugerne 29 og 30 vil der være åbent ét sted i kommunen, hvor de tilmeldte børn kan være.

Er det en ren spareøvelse?
“Ja, når budgettet – der skulle jo spares 22 millioner kroner – så skal der jo spares et sted. Det vil give serviceforringelser. Man kan jo ikke blive ved med at skære guleroden i begge ender,” som Magnus te Pas billedligt forklarer.

“Derfor er der nogle ting, man er nød til at prioritere, som vi har lagt op til politikerne, hvor de vil spare henne. SFO skal der ikke være i en kommune. En SFO er for elever fra 4. til 6. klasse, og det er frivilligt om kommunen har det. Det har vi heldigvis i Fredericia, hvilket der er rigtig meget godt i, men det er et sted hvor kommunen går over det lovbestemte serviceniveau.”

“Vi har rigtig mange problemer i sommerferien, da mange melder ind, at de gerne vil have passet deres barn, men så kommer de ikke alligevel. Derfor står vi med en utrolig masse personale på arbejde, som i virkeligheden kunne afvikle sommerferie. Det der sker ved det er jo, at når børnene så er tilbage efter ferien skal personalet afvikle sommerferie, og så mangler de i SFO til den tid.”

Derfor er det vigtigt, at forældrene melder ind i god tid, så der kan planlægges. Det var tanken, at det skulle være den 1. marts, men da der nu sker ændringer, bliver det senere i år. Planlægningsmæssigt er det utrolig vigtigt, at vi får at vide hvor mange der kommer i de to uger, slutter Chef for Børn og Læring, Magnus te Pas