Home Læserdebat SF sætter fokus på social- og familiepolitikken i opgøret med stigende ulighed. Kommunen er til for borgerne.
SF sætter fokus på social- og familiepolitikken i opgøret med stigende ulighed. Kommunen er til for borgerne.

SF sætter fokus på social- og familiepolitikken i opgøret med stigende ulighed. Kommunen er til for borgerne.

0

Læserdebat af : Connie Maybrith Jørgensen, Spidskandidat for SF, Havepladsvej 142, 7000 Fredericia

Fredericia skal igen være byen for alle. Det kræver et opgør med den stigende ulighed. I SF’s optik er en god social indsats lig med en tidlig forebyggende indsats. Vi ser udgifterne på det sociale område som investeringer i menneskers fremtid. Kernevelfærden på de sociale områder er under pres. Medarbejdere må løbe stærkt på byens plejehjem, botilbud og øvrige sociale tilbud for at levere en god indsats for borgerne. Det har fra lokal politisk hold af flere omgange været fremme, at man i Fredericia Kommune på grund af budgetloven, og til trods for kommunens gode økonomi ikke har mulighed for at bruge flere penge på velfærdsområderne. Derfor må det vække stor undren når opgørelserne fra Danmarks Statestik viser at Fredericia Kommune i 2020 har haft et under forbrug på kr. 1040,- pr. indbygger. Denne udvikling vækker stor bekymring i fagbevægelsen -en bekymring vi i SF deler.

FOA formand Mona Striib udtaler til Avisen d.2.juni 2021

Hver eneste krone af underforbrug er udtryk for kernevelfærd, som borgerne skulle have haft, men aldrig fik. Det er et udtryk for mindre omsorg til ældre, hænder til børn og anden velfærd. Det paradoksale er i den sammenhæng, at kommunerne rent faktisk har pengene, men ikke tør bruge dem”.

1040,- kr. pr. indbygger er ganske mange penge som kunne være blevet brugt på f.eks.. Fredericias udsatte familier. SF vil insistere på at Byrådet som minimum anvender de penge der er mulighed for i budgetloven. Det skylder vi Fredericias borgere og de medarbejdere, hvis arbejdsmiljø er under pres.