Home FREDERICIA SF Fredericia har valgt ny spidskandidat til byrådsvalget
SF Fredericia har valgt ny spidskandidat til byrådsvalget

SF Fredericia har valgt ny spidskandidat til byrådsvalget

0

På partiforeningens medlemsmøde d. 26.11.2020 har SF i Fredericia valgt ny spidskandidat på kandidatlisten til byrådsvalget d. 16. november 2021. 

Som ny spidskandidat opstiller vi Sune Nørgaard Jakobsen. Sune afløser Marianne Lind Thomsen, som desværre har måttet trække sig fra kandidatlisten på grund af sygdom. Marianne Lind Thomsen fortsætter dog med at repræsentere SF i Regionsrådet indtil udløbet af denne valgperiode.

SF’s nye spidskandidat, Sune Nørgaard Jakobsen ser frem til det næste års valgkamp: ”Vores mål er at SF igen bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen her i Fredericia, hvor der i høj grad er brug for en stærk SF byrådsgruppe. Meget gerne som del af et fortsat rødt – grønt flertal.  SF ser dog ligeledes gerne Socialdemokraternes magtmonopol brudt, samt at et kommende Byråd vil være kendetegnet ved en større grad af åbenhed. 

SF vil i det kommende byråd arbejde for at Fredericia bliver en markant grønnere kommune, hvor hensynet til naturen, miljø og klima vægtes i al aktivitet, som Fredericia kommune står for eller udliciterer opgaver omkring. SF mener at kommunens grønne omstilling til bæredygtig energiforsyning, skal op i et langt højere tempo. Et stop for dumpning af havneslam ud for Trelde Næs er ligeledes en mærkesag for SF: Naturpark Lillebælt skal ikke anvendes som losseplads!”

Sune Nørgaard Jakobsen politiske profil er kendetegnet ved et stærkt socialpolitisk engagement, og Sune har længe markeret sig i den offentlige debat. Både i forhold til misbrugsområdet, familieafdelingen og jobcentret. Men også børn og unge området lægger ham meget på sinde. Noget som vores lokale mærkesager i valgkampen også vil bære præg af.

SF Fredericia forventer at afvikle et supplerende valg til kandidatlisten i begyndelsen af det nye år, Vi har de seneste måneder haft en pæn medlemstilgang, hvilket lover godt for det politiske arbejde og en aktiv deltagelse i den forestående valgkamp.

På vegne af SF Fredericia

Connie Maybrith Jørgensen, formand

Havepladsvej 142, Fredericia.