Kort Nyt

Seniorbofælleskaber: En løsning på ensomhed og boligmangel blandt ældre

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

En nylig analyse fra VIVE har afsløret, at seniorbofællesskaber kan være nøglen til at fremme socialt samvær og gode naboskaber blandt ældre borgere i Danmark. Disse bofællesskaber kan også være et effektivt værktøj til at tackle boligmanglen, som især i de danske storbyer.

Mange ældre oplever ensomhed, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for deres fysiske og mentale velbefindende. Seniorbofællesskaber, hvor ældre bor sammen, kan fremme fællesskab og socialt samvær. Analysen viser en stigning i antallet af borgere, der bliver gode venner med deres naboer, efter de flytter ind i et seniorbofællesskab.

Ressourcestærke borgere

Det er primært ressourcestærke og socialt aktive borgere, der vælger denne boform. Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil ser dette som en positiv udvikling:

“Seniorbofællesskaber kommer med en dobbeltgevinst. De skaber ikke kun gode rammer for fællesskaber og socialt samvær, der er så vigtigt for mange ældre. De kan også være med til at sikre en bedre balance på boligmarkedet, især i de tætbefolkede storbyområder. For de ressourcestærke ældre vil ofte fraflytte en ejerbolig, og det giver plads til den næste generation af boligsøgende.”

Forebyggelse af ensomhed

Den nye undersøgelse peger på, at seniorbofællesskaber kan være en vigtig del af løsningen på ensomhed blandt ældre. Ældreminister Mette Kierkgaard udtaler:

“Danskerne lever længere og længere. Det er godt nyt, men det afslører også et tomrum af ensomhed, der for nogle kan opstå, når børnene er fløjet fra reden, og arbejdslivet er forbi. Behovet for tætte og nære fællesskaber er derfor stort. Det er interessant, at undersøgelsen peger på, at seniorbofællesskaber kan skabe rammerne for socialt samvær. At kunne tilbyde ældre borgere et fællesskab, hvor de kan trives og føle sig forbundet, er helt afgørende for deres velvære.”

Fremtidige perspektiver

Social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, ser frem til en bredere udbredelse af denne boligform på tværs af samfundsgrupper i de kommende år:

“Jeg tror på, at et fællesskabsorienteret og aktivt seniorliv ikke kun er attraktivt for de mest ressourcestærke ældre. Jeg håber derfor, at en endnu bredere skare af ældre kan nyde godt af de positive aspekter i fremtiden. Derfor vil vi arbejde for at skabe de rette betingelser, så seniorbofællesskaberne kan blomstre yderligere i vores boliglandskab.”

Lokalt i Fredericia

I Fredericia findes blandt andet Seniorbo, Købmagergades Seniorbo og Stenhøjparken.