FREDERICIA

Senior- og Socialudvalget bruger 100.000 kr. på at gøre Fredericia mere tilgængelig

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der er kommet seks ansøgninger med et samlet beløb på 475.816 kr. – der er 100.000 kr. til rådighed

Senior og Socialudvalget råder over en Tilgængelighedspulje, som byens borgere og foreninger kan søge om midler fra. Tilgængelighed betyder i denne sammenhæng, at det skal være muligt for kørestolsbrugere og borgere med handicap at komme frem.

Fredericia Indre Mission
De søger om 100.000 kr. til at sænke gulve forskellige steder i huset for lettere tilgængelighed for kørestolsbrugere og andre gangbesværede. Det vil komme de faste brugere til gavn, hvor der er både en kørestolsbruger og 10 – 15, der har problemer med trapper eller er afhængige af at bruge rollator samt nogle småbørn i barnevogne/klapvogne.

Tilgængelighedsudvalgets vurdering og anbefaling:
Tilgængelighedsudvalget vurderer, at ansøgningen lever op til tilgængelighedspuljens kriterier.
Tilgængelighedsudvalget anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes. Tilgængelighedsudvalgets prioritering bygger på, at bevillingen vil være for lille og derfor prioriteres andre projekter.

Tavlhøj Aktivitetscenter
Søger midler til en Christiania bike model S – en ladcykel, hvori der kan stå en kørestol, således at mennesker med handicap, som sidder i kørestol, kan komme med på en cykeltur. Det vil kommer mere end 100 borgere til gavn, og beløbet der søges om er 22.999 kr..

Tilgængelighedsudvalgets vurdering og anbefaling:
Tilgængelighedsudvalget vurderer, at ansøgningen lever op til tilgængelighedspuljens kriterier. I overvejelserne ligges der især vægt på, at der inddrages frivillige i brugen af ladcykler.
Tilgængelighedsudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 22.999 kr.

Nordbo Senior
150 medlemmer vil kunne få glæde af 2 katapultsæder med el-løft. Her er prisen 8.000 kr..

Tilgængelighedsudvalgets vurdering og anbefaling:
Tilgængelighedsudvalget vurderer, at ansøgningen lever op til tilgængelighedspuljens kriterier. I vurderingen ligges der vægt på, at sæderne vil kunne hjælpe en gruppe borgere med et fysisk behov, som vil sikre, at de kan være deltagerne i sociale aktiviteter og arrangementer. Det vurderes også at de rammer bredt, da mange kan have brug for den hjælp, som sæderne kan bidrage til.
Tilgængelighedsudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 8.000 kr.

Fredericia Kommune, Natur & Miljø
Alle blinde- og svagtseende samt deres pårørende vil for 125.000 kr. kunne få stor glæde af, at blindestien i Fuglsang Skov bliver udbedret.

Tilgængelighedsudvalgets vurdering og anbefaling:
Tilgængelighedsudvalget vurderer, at ansøgningen lever op til tilgængelighedspuljens kriterier. I vurderinger ligges der vægt på, at projektet kan trække flere borgere i naturen. Det er ikke muligt give det fulde beløb, og Tilgængelighedsudvalget håber at det resterende beløb kan findes andet sted.
Tilgængelighedsudvalget anbefaler, at ansøgninger imødekommes med 69.001 kr.

Seniorhuset I. P. Schmidt
Seniorhuset har rigtig mange besøgende hver uge. 1000 – 2000 personer og tilknyttet ca. 25 foreninger. De vil gerne have mulighed for at høre, og søger derfor 3 stk. trådløse håndmikrofoner, headseat med beltpack og oplader, inkl. levering og opsætning. Det kan fås for 48.000 kr..

Tilgængelighedsudvalgets vurdering og anbefaling:
Tilgængelighedsudvalget vurderer, at ansøgningen lever op til tilgængelighedspuljens kriterier.
Tilgængelighedsudvalget anbefaler at der gives afslag på ansøgningen. Det begrundes ud fra en prioritering i forhold til de andre ansøgninger.

Fredericia Kajakklub
Topper beløbsmæssigt denne ansøgningsrunde. De vil meget gerne have 171.817 kr. til etablering af nedkørsels rampe samt pælesokkel, der sikrer terrasse. Får de pengene, vil ca. 70 personer vil have gavn af rampe og terrasse.

Tilgængelighedsudvalgets vurdering og anbefaling:
Tilgængelighedsudvalget vurderer, at ansøgningen lever op til tilgængelighedspuljens kriterier.
Tilgængelighedsudvalget anbefaler ikke at imødekomme ansøgningen, da projektet er for en relativ lille målgruppe, og derfor prioriteres andre projekter.

Sådan bruges pengene samlet set:
Tavlhøj Aktivitetscenter: Ladcykel – 22.999 kr.
Nordbo Senior: Katapultsæder til stole – 8.000 kr.
Fredericia Kommune, Natur & Miljø: Udbedring blindesti i Fuglsang skov – 69.001 kr.

Senior- og Socialudvalget bestemmer
Selv om der foreligger en klar indstilling fra Tilgængelighedsudvalget, er det i sidste ende Senior- og Socialudvalget der træffer den endelig beslutning.

Beslutningen træffes på deres møde den 16. april 2024.