FREDERICIA

SEND DIN BYGGEANSØGNING DIGITALT

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fra 1. november skal du søge om tilladelse til bygge- eller miljøprojekter direkte på nettet

Den digitale løsning ”Byg & Miljø”, som Fredericia Kommune tager i brug 1. november, kan spare borgere og virksomheder tid og give dem et bedre overblik over deres ansøgningsproces, når de søger om f.eks. byggetilladelse.

”Det er et naturligt skridt i vores bestræbelser på at have fokus på at give vores borgere den bedst mulige oplevelse af byggesagsbehandlingen. Vi forventer, at ”Byg & Miljø” vil give borgere og virksomheder en oplevelse af, at det er blevet nemmere, hurtigere og mere enkelt at søge om tilladelser til bygge- eller miljøprojekter,” siger formand for By og Teknik, Jean Brahe.

Med ”Byg & Miljø” kan man hurtigt, enkelt og effektivt søge om tilladelse til byggeprojekter og visse miljøprojekter direkte på nettet. Systemet er meget brugervenligt og guider brugeren sikkert gennem hele ansøgningsprocessen. Ansøgerne får løbende besked om, hvor langt de er i forløbet, og hvilke oplysninger de mangler at udfylde. De får hjælp til at få sendt alt relevant materiale med fra start.

Udnytter de digitale muligheder

”Byg & Miljø” tilpasser sig automatisk den type projekt, der bliver søgt om tilladelse til og tilbyder guidede forløb til den enkelte situation. Ansøgerne får også en digital projektmappe, som giver dem et nemt overblik over, hvilket materiale de har sendt ind til kommunen.

”Byg & Miljø” dækker hele bygningsreglementet, så både borgere og virksomheder vil være dækket ind, uanset om det er et lille eller et stort projekt, de søger om tilladelse til. Systemet indeholder også et avanceret kort, som trækker på de fælles offentlige data, der ofte er meget nyttige at kende, før man søger om tilladelse til et bygge- eller miljøprojekt.

”Går man i byggetanker, så kan man nu nemt og hurtigt få overblik over mulighederne på grunden. Det samme gælder naturligvis, hvis man står og drømmer om nye projekter på sin egen grund og gerne vil have et hurtigt øjebliksbillede af mulighederne”, siger Karin Niemann-Christensen.

Du skal også bruge ”Byg & Miljø”, hvis du skal søge om tilladelse til:

  • Etablering af jordvarmeanlæg
  • Spildevandsanlæg i det åbne land
  • Oprensning og udvidelse af sø
  • Etablering af ny sø
  • Indvindingsanlæg til drikkevand
  • Indvinding af vand til markvanding
  • Anmeldelse og afmelding af olietank

 

Læs mere om Byg & Miljø her: https://www.bygogmiljoe.dk/Introduktion

Se præsentationsvideo her: http://www.kombit.dk/node/186/media_viewer/field_media/0

Fakta

Som led i implementeringen af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bliver der hvert år indtil udgangen af 2015 indført flere obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger på udvalgte områder. Det sker efter den såkaldte ”bølgeplan”.

 

  • get selvbetjening, bedre digital adgang til informationer, lettere inddragelse af borgere og øget gennemskuelighed i forvaltningsprocesser. Det er nogle af de forventninger, kommunerne møder fra borgere og interessegrupper på teknik- og miljøområdet. De forventninger vil kommunerne imødekomme med digitalisering.