FREDERICIA

Seks måneders fængsel, samt samfundstjeneste for ildspåsættelse

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

En blanding af desperation og afmagt fik en 29-årig mand til at sætte ild til familiens bil i Taulov sidste år. Det tog en domsmandsret i Kolding i dag stilling til.

Den 29 år mandlige tiltalte og hans familie, var i alvorlig krise sidste år. Blandt andet betød store økonomiske udgifter og skimmelsvamp i deres hus, at familien og parforholdet havde udfordringer. Flere forhold gjorde livet særdeles vanskeligt for familien, der består af de to kærester og deres barn på et år (på gerningstidspunktet).

Et skænderi mellem kæresterne en tidlig i morgen endte med, at den 29-årige mand mistede kontrollen over sig selv, og hældte benzin over familiens bil – og antændte benzinen. Bilen udbrændte, og der skete mindre skader på huset. Det var en handling i ren afmagt, forklarede den 29-årige til retten i dag.

I retten var kæresten indkaldt som vidne. Men da kæresteparret stadig bor sammen, blev hun helt fritaget for, at skulle afgive forklaring for retten.

Efter at have sat ild på bilen, gik den 29-årige fra gerningsstedet. Han kunne se politiet runderer i området, hvorefter han af sig selv ringede til politiet, og meldte sig. Han erkendte, hvad han havde gjort, og også i retten vedgik han, at han havde sat ild til bilen. Dermed var det en tilståelsessag, som domsmandsretten behandlede i dag.

Anklageren
Anklageren fandt det for skærpende omstændigheder, at den 29-årige ikke havde forsøgt at slukke branden, som han havde antændt, at hans kæreste stadig opholdt sig i huset, og at han ikke selv ringede 112. Anklageren mente også, at det var skærpende omstændigheder, at branden kunne have udviklet sig, således at andre ejendomme var blevet antændt. 

Af formildende omstændigheder kunne anklageren pege på, at der var tale om forholdsvis små skader på huset, at den 29 årige ikke er tidligere straffet, at han har familie og arbejde i Danmark og, at det forudgående skænderi havde fået ham til at miste kontrollen over sig selv.

På den baggrund mente anklageren, at der skulle idømmes 7 til 9 måneders fængsel, men det kunne gøres delvis betinget, eller indeholde dele af samfundstjeneste.

Forsvareren
Omvendt mente forsvareren, at familiens kamp med et forsikringsselskab omkring skimmelsvamp, som endnu ikke er afsluttet, var en så stor belastning for familien, at den 29-årige i situationen ikke tænkte klart og egentlig ikke var klar over, hvad han foretog sig. Forsvareren mente, at den tiltalte havde været i en tilstand, hvor han ikke kunne overskue konsekvenserne og ikke ringede til 112, fordi han regnede med, at hans kæreste gjorde det. Han havde set kæresten tale i telefonen før han forlod stedet. Endelig mente anklageren, at det hørte til den formildende del, at det første han spurgte politiet om, var hvordan det gik med hans kæreste.

Forsvareren mente, som udgangspunkt, at der skulle idømmes straffrihed da tiltalte handlede i affekt. Af samme grund mente forsvareren, at sagen ikke skulle optages til dom, før Retslægerådet var hørt, da tiltalte var diagnosticeret med ADHD. Endelig, at en dom ikke kunne være over 6 måneder, som kunne gøres delvis betinget og med brug af fodlænke.

Udlændigeloven
Der var enighed mellem anklager og forsvarer om, at der kunne blive tale om en advarsel om udvisning til den tiltalte. Han er født i Danmark og har ingen tilknytning til hans families tidligere opholdsland, som er Tyskland.

Dommen
Domsmandsretten afviste, at sagen skulle en tur forbi Retslægerådet, og dermed udsættes.
Tiltalte idømtes 6 måneders fængsel, hvoraf de 2 måneder skal være ubetinget. Derudover skal der afvikles 100 timers samfundstjeneste inden for 8 måneder. Og endelig fik den sigtede en advarsel om udvisning, og skal i øvrigt betale sagsomkostninger, samt en erstatning på lidt over 27.000 kr. for den udbrændte bil til forsikringsselskabet.
Domsmandsretten var med dagens dom mest lydhør for anklagerens påstande og argumenter.

Anke
Den nu dømte konsulterede kort sin forsvarer uden for retslokalet. Og kom tilbage og forsvareren kunne meddele, at han ankede strafudmålingen.