Home SAMFUND SE VIDEO: SOLGLIMT FEJREDE 25 ÅR

SE VIDEO: SOLGLIMT FEJREDE 25 ÅR

0

 

Skønt jubilæum:

KompetenceCenter for Døve og Døvblinde fejrer 25 års jubilæum 1. november 2019

KompetenceCenter for Døve og Døvblinde, der startede som Solglimt tilbage i 1994, kan fredag fejre 25 års jubilæum.

Den spæde start var med initiativ fra henholdsvis Ulleruphus, Jytte Jensen og Center for Døve, Helle Brøgger.

Se video nederst i artiklen…

De etablerede et opgangsfællesskab/støttecenter for døve med særligt støttebehov og det blev starten for et tilbud til 5 borgere og der blev ansat 2½ medarbejder, hvoraf den ene er Jette Bagger, der fortsat er en del af KompetenceCenter for Døve og Døvblinde.

Opgangsfællesskabet/støttecentret blev etableret i en lejlighed på Lumbyesvej. Lejligheden var helt tom og det var således op til medarbejderne, at få skabt en ramme for deres arbejde og for borgerne.

Jette fortæller, at medarbejderne fik hentet lidt gamle borde og stole i kælderen, som de måtte låne af Ulleruphus og medarbejderne tog, sammen med borgerne, til byen for at købe kopper, tallerkner, bestik og lidt gryder mv. og så gik de i gang.

I 1995 etableres yderligere et støttecenter, Guldregn, og her havde man mere fokus på den ældre gruppe af borgere der er døve og med psykiske udfordringer.

Igennem tiden, er der gradvist implementeret mange pædagogiske vinkler i arbejdet og vi fik flere og flere borgere visiteret til tilbuddet og flere personaler blev ansat.

I 2005 begyndte Ulleruphus en ombygning og det blev Solglimt og Guldregns mulighed for at flytte fra de små lokaler i lejlighederne, til de dejlige lokaler, der også i dag danner rammen om vores arbejde og tilbuddene blev lagt sammen.

I takt med, at tilbuddet er vokset, er mulighederne og idéerne vokset med. Solglimt udvidede tilbuddet til også at omhandle Mentor opgaver og Familiekonsulent opgaver og samarbejdet på tværs, både internt i kommunen samt eksternt med andre kommuner, er vokset betragteligt.

Efter mange overvejelser og en langstrakt proces, besluttede vi i løbet af efteråret 2018, at Solglimt skulle have nyt navn.

Incitamentet var, at mange samarbejdspartnere og andre kommuner havde den opfattelse, at Solglimt var et bofællesskab. Så i et forsøg på at ændre denne opfattelse og henlede fokus til det specialiserede tilbud, ændrede navn fra Solglimt til KompetenceCenter for Døve og Døvblinde med virkning fra 1. januar 2019