Home Politik SE VIDEO : BYRÅDSMØDE 17.JUNI 2019 PÅ FREDERICIA RÅDHUS
SE VIDEO : BYRÅDSMØDE 17.JUNI 2019 PÅ FREDERICIA RÅDHUS

SE VIDEO : BYRÅDSMØDE 17.JUNI 2019 PÅ FREDERICIA RÅDHUS

0

Mandag den 17. juni 2019, afholdt Fredericia Byråd møde

Se byrådsmødet fra Fredericia Råhus i videoen nedenfor.

 

Godkendelse af dagsorden

1. budgetopfølgning 2019 for Fredericia Kommune

Revisionsberetning 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018

Anlægsbudget 2019 – forskydning af projekter

Budgetprocedure for Budget 2020-2023

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort til Kommuneplan 2017-2029

Vedtagelse af tillæg til Planstrategi 2019

Endelig vedtagelse af lokalplan 358 Boliger ved Korskildevej, Erritsø

Endelig vedtagelse af Lokalplan 367 for Fredericia Spildevand ved Røde Banke og kptillæg nr. 8

Endelig vedtagelse af lokalplan 361 Boliger ved Baunegård, Rudolf Steiner Allé

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 363 for erhverv i Kongens Kvarter og kptillæg nr. 6

Byfornyelsesmidler Bajonetten 12

Boligkontoret Fredericia – godkendelse af byggeri af ungdomsboliger Oldenborghus

Proces for udarbejdelse af fysisk udviklingsplan for Korskærparken

Fleksibel udlejning i Korskærparken

  • Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb
  • Seniorer

Udpegning af nyt medlem til Bredstrup-Pjedsted Hallen

Godkendelse af vandløbsregulativ for Gudsø Bæk og Studsdal Bæk

Events i Fredericia Kommune

Sundhedsaftalen 2019-2023

Godkendelse af Demenshandleplan for Fredericia

Forslag om etablering af whistleblowerordning
</a