Politik

Se Byrådsmødet her:

To en halv times lokalpolitik – Se beslutningerne og de enkelte politikeres holdninger

Mandag den 12.9. 2022, afholdte Fredericia kommune byrådsmøde i byrådssalen på Rådhuset.

Særligt indeværende budgetår – og det kommende blev heftigt debatteret. Og så stillede De Konservative to Initiativretsager for byrådet.

Du kan se hele mødet ovenfor.

00:00:00 Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2022 for Fredericia Kommune
00:30:10 Beslutningssag: 1. behandling af budgetforslag for 2023-2026
01:15:17 Beslutningssag: Genberegning af dagtilbudstakster for 2022
01:26:10 Beslutningssag: Boligkontoret Fredericia – ansøgning om opførelse af 24 almene seniorboliger
01:36:30 Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 380 Boliger ved Skærbækvej
01:44:28 Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 382 for retiradebygning, Norgesgade 48
01:44:50 Beslutningssag: Optagelse af Landsmosevej som offentlig vej
01:45:10 Beslutningssag: Igangsætning af Planstrategi 2023
01:46:35 Beslutningssag: Padelfacilitet i Bøgeskov
01:47:30 Beslutningssag: Brug af stemmer til repræsentantskabsvalg i EWII
01:49:00 Beslutningssag: Kraches Gaard – ansøgning fra bestyrelsen
01:49:40 Beslutningssag: Medlemskab af Destination Trekanten
01:53:55 Beslutningssag: Svar til Ankestyrelsen
01:57:07 Initiativretssag: Forslag fra Det Konservative Folkeparti vedr. investeringsstop i bygninger
02:06:34 Initiativretssag: Forslag fra Det Konservative Folkeparti vedr. belysning af vandtårnet