Home Politik SE BYRÅDSMØDET : FREDNING AF SKOV I TRELDE SKABTE DEBAT
SE BYRÅDSMØDET : FREDNING AF SKOV I TRELDE SKABTE DEBAT

SE BYRÅDSMØDET : FREDNING AF SKOV I TRELDE SKABTE DEBAT

0

Byrådsmødet på Fredericia rådhus, mandag d. 5, marts 2018

På mandagens byrådsmøde var der mange tilhørere, der var mødt op, for at høre byrådet tage stilling til en evt. fredning af et skovareal i Trelde.

Du kan se hele mødet i videoen nedenfor.

Dagsorden.:

90                 Godkendelse af dagsorden

91                 Endelig vedtagelse af Lokalplan 355 – Erhvervsområde ved Prinsessens Kvarter og Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 – 2029

92                 Vedtagelse af forslag til Lokalplan 350 – Erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 – 2029

93                 Fælledvej

94                 Cykelpuljeansøgning 2017

95                 Supercykelsti – tillægsbevilling

96                 Frigivelse af anlægsmidler til analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C

97                 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af signalanlæg på Snaremosevej ved Vejle Landevej

98                 Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af modulvogntogsnettet

99                 Invitation fra Danmarks Naturfredningsforening til at deltage i rejsning af fredningssag for Treldeskovene

100             Legepladspuljen 2018

101             Godkendelse af Vedtægter for Seniorrådet

102             Forslag fra Dansk folkeparti til byrådet om ansættelse af økonomisk rådgiver

103             Lukket – Godkendelse af salg af andel af grund