FREDERICIA

Samtalesalon: Borgere debaterede Fredericias vision frem mod 2032

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Mandag aften mødtes borgere i Tøjhuset, til en bid brød – og for at dele deres drømme om Fredericia

Byrådet har fundet kikkerten frem for at stille skarpt på Fredericias udvikling frem mod 2032. HELE Fredericia – borgere, foreninger og virksomheder er i løbet af maj inviteret med til at drømme stort på en række samtalesaloner, workshops og møder. Mandag aften var det borgernes tur til at drøfte Fredericias kommende vision.

Fælles retning – fælles fortælling

Fredericia Byråd har med Budget 2022 sat gang i arbejdet med en ny vision for Fredericia, som skal afløse den gamle Vision2020, der blev vedtaget i 2015.
I Fredericia er mange store strategiske projekter sat i søen, og flere er på vej. Et nyt byråd trådte sammen i 1. januar 2022 og står over for mange store og vigtige beslutninger de næste år. Dette nødvendiggør en fælles retning og et fortsat tæt samarbejde med både civilsamfund og erhvervsliv. Det nye byråd har som hovedopgave at igangsætte og fuldføre en visionsproces. Målet er, at Fredericia går ind i 2023 med en ny vision for hele Fredericia.

Lørdag bringer DanmarkC TV en længere udsendelse fra Tøjhuset, hvor vi stiller skarpt på borgernes ønsker og drømme for byen – frem til 2032.

Find sendetidspunktet i “TV-Guiden” nederst i artiklen.