FREDERICIA

Salg af MESSE C udskudt til tidligst 2026. Ny forpagtningsaftale skal indgås

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Beslutningen traf Byrådet på sit lukkede møde i aftes

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 12. april 2023, at forvaltningen skulle påbegynde arbejdet med salg af MESSE C, men under forudsætning af, at der forsat vil blive drevet messeaktiviteter.

Nu er markedet afsøgt, og der har ikke været reelle muligheder for et salg. Derfor behandlede Byrådet salget på sit lukkede møde i aftes. Byrådet besluttede indstillingen fra forvaltningen (herunder), men tilføjede dog: “Udbudskriterierne forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse, inden udbuddet igangsættes”

Ny plan
Salgsarbejde udskydes til 2026
Derfor skal der arbejdes med en ny forpagtningsaftale, idet den nuværende forpagtning/lejeaftale med Fonden MESSE C udløber med udgangen af 2024. Det skal sikre, at der forsat er messeaktiviteter i bygningerne.

Den nye forpagtning/lejeaftale ønskes indgået pr. 01.04.2024 og skal træde i kraft 01.04.2025. Den nuværende forpagtning/lejeaftale, som udløber med udgangen af 2024, anbefales derfor forlænget med 3 måneder, så der er 1 år fra man indgår ny forpagtning/lejeaftale, og til en ny træder i kraft.

Forpagtning/lejeaftalen skal løbe i 10 år.

Salg af MESSE C
Byrådet ønsker forsat at sælge MESSE C, men udskyder et eventuelt salgarbejde til 2026. Dermed håber Byrådet, at den part de indgår forpagtning/lejeaftale med, kan være interesseret i at købe, og har det nødvendige erfaringsgrundlag.

Samtidig skal en forpagter/lejer være indforstået med, at kommunen i forbindelse med et salg vil udarbejde et nyt plangrundlag for ejendommen, der sikrer anvendelse til messe- og konferencecenter samt tillige tillader et hotel på ejendommen.

Deltog ikke
To medlemmer af Byrådet deltog ikke, da de sidder i Fonden MESSE C’s bestyrelse: Susanne Eilersen (O) og Ole Steen Hansen (A).