Læserdebat

Sagsbehandlere føler sig intimideret

Helle Bang Andersen Nørrebrogade 101 7000 Fredericia, deltager i debatten omkring borgervejlederen

I den verserende sag om en tjenstlig samtale har blikke været rette mod, hvem der er rette samtalepart og ikke mod grunden til samtalen.


Grunden er angivet, som: ”Sagsbehandlere føler sig intimideret”. Altså flere end en. Ingen skal føle sig- eller blive intimideret, heller ikke medarbejdere i Fredericia Kommune. At intimiderer betyder at skræmme eller gøre bange.


Det glæder mig, at medarbejderne er blevet mødt med forståelse og at der er handlet på deres oplevelser. Jeg håber, at de medarbejdere der har oplevet at blive intimideret får opbakning og hjælp af kolleger og ledere til at komme godt videre i arbejdet.


På enhver arbejdsplads er det er vigtigt, at medarbejderne og lederne oplever et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø. Det skal være trygt at gå på arbejde. 


I efterårets valgkamp var arbejdsmiljøet, for medarbejderne i Kommunen, sat højt i Partierne.

Jeg håber, at der – Partierne rundt tages afstand fra indholdet i sagen og at medarbejderne møder opbakning til, at det de har oplevet, ikke er en del af Fredericia Kommunes arbejdsmiljø.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv