DanmarkC TV

Home FREDERICIA Ruin bliver til rekreativt område
Ruin bliver til rekreativt område

Ruin bliver til rekreativt område

0

Ruin bliver til rekreativt område

 

Fredericia Kommune køber Knudsens Gård i Herslev og laver et rekreativt område for byens beboere

 

Knudsens Gård ligger i dag hen som en ruin og virker trist og skæmmende i gadebilledet i Herslev. Men det bliver der nu lavet om på. Demokrati- og Borgerudvalget besluttede på deres seneste møde at købe Knudsens Gård og sanere området. Byrådet og Økonomiudvalget godkendte i går købet og nedrivningen.

 

”Knudsens Gård i Herslev ligger på en så central grund i Herslev, at den skæmmer et stort område, hvorfor det vil give værdi til hele lokalsamfundet i Herslev at få saneret området”, siger Christian Jørgensen, formand for Demokrati- og Borgerudvalget.

 

Fredericia Kommune har købt ejendommen af Middelfart Sparekasse for 200.000 kr. Hertil kommer udgifter til nedrivning af bygningerne, reetablering af området og handelsomkostninger. Der er allerede sat midler af i det nuværende budget til nedrivning af gamle ejendomme i kommunen, og på nuværende tidspunkt er der 460.000 kr. tilbage på budgettet. Resten af midlerne til saneringen af området findes på drifts- og investeringspuljerne.

 

”Som formand for By- og Planudvalget er jeg ovenud tilfreds med, at vi bruger de sidste midler fra årets nedrivningspulje til at rive netop Knudsens Gård ned. Det vil give et løft til Herslev, og blive til glæde for rigtig mange borgere”, siger Steen Wrist Ørts. Kommunen overtager grunden, river bygningerne ned og indrette arealet til et fælles friareal for byens beboere. Efterfølgende skal Fredericia Kommune i dialog med Herslev Sogns Borgerforening om den fremtidige drift af arealet. Kommunaldirektør Michael Holst overbragte i går den gode nyhed til Herslev Sogns Borgerforening, som er rigtig glade og glæder sig på vegne af lokalsamfundet.

 

Arbejdet med nedrivningen af bygningerne og reetableringen af friarealet begynder så snart købet af ejendommen er på plads.