DanmarkC TV

Home FREDERICIA ROYALT BESØG I FÆSTNINGSBYEN I DAG
ROYALT BESØG I FÆSTNINGSBYEN I DAG

ROYALT BESØG I FÆSTNINGSBYEN I DAG

0

D.K.H. PRINS JOACHIM OG PRINSESSE MARIE DELTAGER I FEJRINGEN AF
FLAGDAGEN I FREDERICIA DEN 5. SEPTEMBER

5. september er Flagdag for Danmarks udsendte. Det er dagen, hvor det officielle Danmark fejrer
og anerkender de mange danske veteraners indsats.
På dagen fejres alle, der har været udsendt fra Forsvaret, Politiet, Hjemmeværnet, Redningsberedskabet, Udenrigsministeriet og ikke mindst
fra Sundhedsvæsnet.
I år er det 10. gang at Flagdagen fejres i Danmark. Traditionen tro fejres den for de nyligt hjemkomne i København. Men over alt i landet
markeres dagen lokalt i kommunerne.
D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie har i år takket ja til, at deltage i fejringen i Fredericia.
“5. september er dagen, hvor byen fejrer veteranerne i Fredericia.
Som garnison i Fredericia er vi rigtig glade for at fejre dagen midt
i byen. I år bliver det en rigtig stor begivenhed, da både D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie, og viceforsvarschef generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen deltager i festligholdelsen” fortæller Regimentschef oberst Søren Andersen.

“5. september er dagen, hvor vi viser stor anerkendelse til alle –
veteraner og andre, der har været udsendt og på den måde
repræsenteret Danmark på fornemmeste vis. Vi skylder dem og deres
pårørende en meget stor tak og respekt. At Kongehuset er
repræsenteret i Fredericia på denne store dag, gør mig særlig stolt” siger Borgmester Jacob Bjerregaard

Dagen begynder med velkomst på Ryes Kaserne. Her vil Garnisonskommandanten oberst Søren Andersen tage imod D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie med æreskommando kl. 11.00.

DanmarkC TV vil overvære store dele af dagens program, og bringe et sammenklip senere i dag.