Læserdebat

Retoriker og folkeforfører

Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4 Fredericia har startet en debat om Dansk Folkepartis valgt af formand

Selvstændig tænkende mennesker kan ikke blive forført af en retoriker og folkeforfører, da de altid vil være i stand til kritisk at forholde sig til det sagte, hvilket på ingen måde betyder, at de ikke på en god måde kan overvældes af retorikeren, der fremfører sine synspunkter elegant og overbevisende.

Vi har kunnet overvære Dansk Folkepartis formandsvalg i Herning søndag den 23. januar 2022, med 3 kandidater til posten som ’vognstyrer’ for Dansk Folkeparti den kommende tid. De tre kandidater var et tydeligt bevist på, at Dansk Folkeparti er ude i totalkonflikt, hvilket hovedsagelig skyldes, at Dansk Folkeparti er en sammenslutning af mennesker, der måske ikke helt forstår indholdet af begrebet demokrati, dog kan de samles om at protestere imod noget, de er bange for, men måske heller ikke forstår omfanget og resultatet af.

For år tilbage var jeg så (u)heldig at få lejlighed til at høre en tale til ’folket’ af Pia Kjærsgaard, der en dejlig sommerdag i det fynske solskin fremførte noget intetsigende, der som det eneste indhold havde protest mod anderledes tænkende og intet andet. Det var vel samtidig en snæver form for nationalkonservatisme, som Marie Krarup netop søndag omtalte Dansk Folkeparti som værende. At Pia Kjærsgaard kunne samle mennesker omkring detmeget begrænsede protestindhold i Dansk Folkeparti siger rigtig meget om menneskene, der lyttede til hende denne sommerdag i det fynske. Desværre siger det ligeledes rigtig meget om demennesker, der senere er fulgt med ind i Dansk Folkeparti, der af gode analytikere betegnes som en populistisk samling af mennesker med en form for intelligentsia i spidsen og så en flok medløbere, der netop ikke helt forstår, hvad der foregår. Dansk Folkeparti havde eksempelvis den nationalkonservative og pietistiske Søren Krarup i spidsen, og han/de brugte Pia Kjærsgaard som en usensitiv bulldozerfrontfigur. Nu har det vist sig på det seneste, at Pia Kjærsgaard heller ikke kan finde ud af sine begrænsninger, hvilket måske er hovedårsagen til nedturen, som Dansk Folkeparti har oplevet og oplever.

De tre kandidater til formandsposten var som nævnt meget forskellige og vidner om den store splittelse i samlingen. Martin Henriksen som den praktiske og forholdsvis simple person, der ikke så meget kender til samtalens dynamik som topstyring og ordre. Den mest runde og menneskelige leder var Merete Dea Larsen, der ville have kunnet føre Dansk Folkeparti videre på et ikke ekstremistisk spor. Sidst var der Morten Messerschmidt, der sprogligt boltrer sig let og flydende uanset, om han har noget at sige, men han er åbenbart i stand til at fordreje hovedet på netop de mennesker, der passer ind i Dansk Folkeparti, hvorimod fornuftige rationelle og reflektoriske mennesker vil flygte lagt bort.

Problemet med og for Morten Messerschmidt er sagsanlægget i relation til Meld og Feld, hvor han kan stå til en fængselsstraf. Men således ser det ud til, at medlemmerne af Dansk Folkeparti ikke har noget imod, at man som medlem af Dansk Folkepartis bestyrelse er sagsøgt relateret til misbrug af midler, ligesom man ikke tager det så tungt, selv om man som Inger Støjberg faktisk er dømt for at overtræde lovgivningen, hvorfor vi må antage, at Dansk Folkeparti ikke ser et problem i, at især de ledende overtræder lovgivningen, hvorimod alle andre skal holde sig strikt til lovgivningen og i et til enhver tid brud på loven skal straffes hårdt.

Skal vi forstå det således, at de indviede (medlemmer af Dansk Folkeparti) ikke skal straffes, hvorimod det uindviede skal straffes så hårdt som muligt?

Med Morten Messerschmidts Meld og Feld problemer samt Inger Støjbergs brud på loven for opnåelse af egne moralske kodeks, må vi konstatere opfattelsen, at blot man gør det rigtige i forhold til Dansk Folkepartis intentioner elle egne moralkodeks i form af eksempelvis at ’pumpe’ penge ud af et ’uanstændigt EU’ (når EU vil betale, så er de gode nok) eller at ødelægge livet for dem Dansk Folkeparti er imod, så er det i orden, hvilket er en uendelig farlig adfærd for et politisk parti og især befolkningen, da det kan føre helt ud i ekstremer i form af oligarki, despoti og diktatur. Og det er netop faren ved ekstreme populistiske organiseringer som Dansk Folkeparti, at de nedbryder demokratiet indefra ved hjælp af demokratiet uden egentlig at forstå det, og alt bliver mere råt inklusive sprog og adfærd. Vi vil komme til at opleve mere voldbåde psykisk og fysisk jo mere fremtrædende Dansk Folkeparti vil være, men vi kender det jo allerede!

Via nogle skjulte optagelser og en podcast fremgår det, hvor ubehagelige personegenskaber Morten Messerschmidt har, hvilket eksempelvis viser sig ved samtale med en velorienteret pige på 15 år, hvor han opførte sig utrolig nedladende og ubehagelig, heraf fremgår det klart, hvor lille og ubehagelig et menneske han er, og hans form og adfærd skaber netop råhed i samfundet sprogligt som adfærdsmæssigt.

Desuden må det være fuldstændig klart for alle, at Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt er et nationalkonservativ samling, hvori det sociale kun indgår som et kuriosum for at tiltrække lidt blødsødne mennesker.

Konklusionen må være nødvendigheden af et folk at forføre, for at folkeforføreren kan forføre folk.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv