Kort Nyt

Rent og pænt – også ind i krogene

Også et raffinaderi kan trænge til en omgang rengøring i ny og næ

Således også Crossbridge Energy raffinaderiet. Og netop til det fik vi fredag d. 14. oktober rigtig god hjælp af Fredericia Kommunes Vej & Park, som har en ganske smart og manøvredygtig feje-/sugemaskine.

Den kan komme ind i hjørner og kroge, også inde i et komplekst raffinaderianlæg. Det er CJ Anlæg, som forestår den form for opgaver for Crossbridge Energy. I valget mellem at bruge traditionel kost eller at bruge feje-/sugemaskinen faldt beslutningen forholdsvis let ud til maskinens fordel, for det var et areal, der svarer til 7,5 fodboldbaner, som skulle fejes og shines up.


Sådan en maskine, ført af en glad og positiv styr-mand, den kan få smilene frem blandt raffinaderiteknikere og andre ansatte hos Crossbridge Energy. Den store feje-opgave efterfølger et nyligt afholdt vedligeholdelses- og rensestop på raffinaderiet, som nu er fuldt ud oppe at køre igen.

Raffinaderiet i Fredericia beskæftiger ca. 255 medarbejdere. På daglig basis får de hjælp af op mod 100 eksterne underleverandører, som hjælper med en række opgaver – herunder at feje det store raffinaderiområde.

Fakta:

Crossbridge Energy Fredericia leverer ca. 35 % af det danske forbrug af flydende brændstoffer som benzin, diesel og jet. Raffinaderiet er verdens 3. mest energieffektive og er bla. Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer hvad der svarer til mere end 23.000 husstandes årlige forbrug af fjernvarme til TVIS og dermed fjernvarmeforbrugere i Trekantområdet. Og så har Crossbridge Energy A/S en målsætning om at blive klimaneutral raffinaderi senest i 2035.