FREDERICIA

RENOVERING AF PRINSESSEGADE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Kantsten og ny belægning i Prinsessegade

Fredericia Kommune vil i de kommende uger ombygge Prinsessegade ud for Ryes Plads.
Renoveringen indebærer, at den eksisterende belægning fjernes, og der sættes kantsten samtidig med, at der asfalteres.

For at undgå at lukke Prinsessegade helt vil arbejdet, i det omfang det er muligt, blive udført således, at der kan køre trafik fra nord mod syd, altså fra Jyllandsgade mod Sjællandsgade. I forbindelse med asfaltudlægningen kan det blive nødvendigt, at der i en kortere periode lukkes helt for gennemkørsel.

Arbejdet starter i uge 46 og forventes afsluttet i uge 48.