Kort Nyt

Religiøse aktiviteter kan betyde lavere dødelighed og færre idlæggelser

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Nyt studie om sammenhængen mellem tro og helbred forbinder det at være aktiv i en religiøs organisation med en række helbredsfordele

Kvinder, der er religiøst aktive, har lavere dødelighed, og mænd færre indlæggelser på hospitalet. Det er hovedkonklusionerne i et studie, som Linda Juel Ahrenfeldt, lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet sammen med forskerkolleger står bag.

“Det ser ud til, at religiøs aktivitet er associeret med lavere dødelighed og bedre helbred. Dog viser der sig en forskel på køn. Det har vi ingen oplagte forklaringer på, men måske bruger mænd og kvinder religiøse organisationer forskelligt og i forskellige faser af livet,” fortæller Linda Juel Ahrenfeldt.

Lavere dødelighed, især for kvinder

Forskerne har dels sammenholdt 2987 interviewpersoners religiøse aktiviteter med senere indlæggelser på hospitalet, dels med deres dødelighed.

– Blandt 848 dødsfald i gruppen i den periode, hvor vi fulgte dem, fandt vi, at personer der havde deltaget i en religiøs organisation, havde cirka 30% lavere dødelighed. Tallet for kvinder var endda endnu mere markant, nemlig 44% lavere.

Stor effekt på sundheden

Niels Christian Hvidt er professor på Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet og har gennem sin årelange forskning i eksistentielle og åndelige forholds betydning for helbred fundet sammenhænge mellem tro og risici for at udvikle en lang række sygdomme.

“Det er enormt interessant, at vi ser sundhedsmæssige sammenhænge med at gå i kirke, moské eller lignende. Forskere fra udlandet har tidligere vist, at mennesker som praktiserer en tro, lever længere og sundere. Men det er ny viden, at deltagelse i en religiøs organisation i voksenlivet har så stor sundhedsmæssig betydning, også i sekulær, dansk kultur.”

Svært at forklare forskellen

Ift. hospitalsindlæggelser blandt de knapt 3.000 deltagere i studiet fandt forskerne, at mænd, der havde deltaget i en religiøs organisation, havde en tredjedel færre indlæggelser end de øvrige mænd i undersøgelsen.

Der blev ikke fundet nogen forskel i antallet af indlæggelser for kvinder. Forskellen på kønnene er ikke umiddelbart til at forklare, men overordnet peger resultaterne på, at det at være aktiv i et religiøst fællesskab gør en positiv forskel.

“Mennesker, der har en tro, kunne måske overveje at realisere denne tro i et åndeligt fællesskab som fx at gå i kirke eller moske. Det anbefales også i en toneangivende artikel udgivet i den Amerikanske Lægeforenings Tidsskrift, JAMA, bl.a. med henvisning til, hvad deltagelse i et åndeligt fællesskab kan betyde for helbredet.” udtaler Niels Christian Hvidt