FREDERICIA

Rekordår, grøn omstilling og fortsat vækst

PRESSEMEDDELELSE: ADP A/S leverede i 2021 det bedste årsresultat nogen sinde – Aktionærerne får ét af de bedste udbytter i branchen på. 7.125.000 DKK.

Lørdag bringer DanmarkC TV et tv-indslag i NYHEDERNE, omkring ADP A/S flotte resultat.

Forventningerne til 2022 er fortsat vækst i den samlede ADP-forretning med forventet øget omsætning og indtjening. Det stigende driftsoverskud geninvesteres i grønne tiltag på havneterminaler til gavn for en fælles grøn fremtid for ejerkommuner, samarbejdspartnere, borgere og nærområder.

Det var en meget tilfreds ADP-bestyrelse, der på dagens generalforsamling godkendte årsresultatet for ADP-koncernen, som omfatter erhvervshavnene i Nyborg og Fredericia samt Taulov Dry Port – sidstnævnte er ejet i joint-venture mellem ADP og PFA. Ud over fortsat at udbetale ét af Danmarks højeste udbytter fra en A/S-havn til aktionærerne – Fredericia Kommune, Nyborg Kommune og Middelfart Kommune, – på 7.125.000 DKK, så kunne man ligeledes fremvise et rekordstort årsresultat på 104 MDKK.

Det var en stolt bestyrelsesformand, der aflagde beretning på Generalforsamlingen:

”ADP genererer, ud over et driftsoverskud på 88,4 MDKK og udbytte til aktionærerne, skatteindtægter i form af personskatter og virksomhedsskatter på årligt ca. 200 MDKK til vores ejer-kommuner. Vores plan er at dette skal fortsætte, og endog stige betragteligt, med de udviklingsplaner vi er i gang med for øjeblikket” siger Erik Østergaard, og fortsætter; ”Men måske endnu vigtigere, så skal ADP med en fremtidssikring af vores havne i Fredericia og Nyborg samt den fortsatte udvikling af Taulov Dry Port bidrage til den grønne omstilling og sikre arbejdspladser til gavn for vores ejerkommuner”, slutter Erik Østergaard.

ADP har som ét af Danmarks største havneselskaber en stor forpligtelse over for ejerkommuner og samfundet som helhed. Udover det årlige udbytte til aktionærerne bliver en større andel af selskabets driftsoverskud tilbagebetalt til ejerkommuner i form af udviklingen af havnene og grønne tiltag, som forbedrer overgangen mellem by og havn.

”For vores aktionærer er ADP mere end blot en forretning – Fredericia Havn er strategisk vigtig for den internationale samhandel samt for opretholdelse af forsyningskæderne hos Region Syddanmarks mange virksomheders. Udviklingen af ADP-havnene bliver tænkt ind med stor respekt for havnenes nærområder, og vi har som mål, at vores udviklingsprojekter skal skabe vækst og bringe erhvervsliv, by og havn sammen til gavn for en fælles grøn fremtid. Den forestående havneudvidelse i Fredericia er et godt eksempel på dette”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Næstformand i bestyrelsen, Borgmester i Fredericia, Steen Wrist, glæder sig også over det gode årsresultat:

“Jeg er rigtig stolt af hele holdet i vores fælles havneselskab ADP. Resultatet for 2021 er så flot og er skabt af hele ADP-organisationen i et tæt samarbejde mellem havnens mange kunder og samarbejdspartnere. Et så stærkt resultat konsoliderer ADP’s position som én af de vigtigste aktører i dansk infrastruktur, men vidner også om, at det går rigtig godt for de mange virksomheder, som er direkte afhængige af ADP’s havne. Det skaber vækst og vigtige arbejdspladser til hele området”, siger Steen Wrist.

Som afslutning på Generalforsamlingen, hvor 2021 årsresultat blev godkendt, blev der fra formanden givet en stor tak til ADP’s medarbejdere og ledelse for en ekstraordinær indsats, samt en tak til aktionærer for et godt samarbejde og ikke mindst en stor tak til virksomhedens mange kunder og samarbejdspartnere for samarbejdet i 2021.