MEDDELSER

Region Syddanmark godkender religiøse rum på regionens sygehuse

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Religion var igen på skemaet, da Region Syddanmarks regionsråd mandag besluttede, at de religiøse rum, der fremover bygges på regionens sygehuse, skal kunne benyttes af alle trosretninger. Beslutningen, der blev vedtaget med 25 stemmer for og 15 imod, kommer ovenpå en længere debat om prioriteringen af religiøse rum i forbindelse med regionens sygehuse og nybyggerier.

Debatten om de religiøse rum på regionens sygehuse har siden årsskiftet optaget både medier og medlemmer af Region Syddanmarks regionsråd. Ved regionsrådsmødet 24. marts i år var de religiøse rum sat på dagsordenen som en temadebat.

På regionsrådsmødet mandag eftermiddag, var tiden så kommet til, at regionsrådet skulle tage en politisk beslutning om emnet.

– Der har været en bred diskussion både i regionsrådssalen og i sundhedsudvalget. Og vi har langt fra været enige. Det er dog, som jeg også fremførte på mødet i marts, stadig min holdning, at der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsenet – uanset etnisk baggrund og trosretning, sagde Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for regionens sundhedsudvalg.

Uenighed i Sundhedsudvalget

Ovenpå temadebatten i marts, har regionens sundhedsudvalg haft emnet på dagsordenen. Uenigheden om især trosretningers ret til at være repræsenteret i form af et fælles eller enkeltstående rum har betydet, at udvalget havde indstillet to forskellige løsninger til regionsrådet.

Ovenpå mødet i sundhedsudvalget, valgte et flertal at indstille til regionsrådet, at der ved ny- og ombygning på sygehusene skal etableres nye religiøse rum, der kan benyttes af alle trosretninger, og at sygehusenes kapeller indrettes, så rummene kan anvendes af alle uanset trosretning.

Et mindretal i Sundhedsudvalget valgte dog at indstille, at der ved ny- og ombygninger etableres kirkerum med faste kristne symboler. Rummene skal kunne anvendes af alle trosretninger, og de kristne symboler kan tildækkes efter behov. Samtidig foreslog mindretallet, at sygehusenes kapeller indrettes med kristne symboler, og at rummene kan anvendes af alle trosretninger.

Flest for multireligiøse rum

Flere regionsrådsmedlemmer benyttede under mødet mandag muligheden for at fremføre deres holdning til sagen.

– I sager som disse stemmer vi i Venstre efter vores egen personlige overbevisning. For mig personligt er det vigtigt, at alle patienter har et rum, hvor de kan udøve den religion, de tilhører. Det mener jeg, vi løser bedst ved at indrette religiøse rum og kapeller, der kan bruges af alle trosretninger, sagde Thyge Nielsen fra Venstre og tilføjede, at i hans øjne kender man et demokrati på, hvordan de behandler sine mindretal.

SF er ikke repræsenteret i sundhedsudvalget. Men de bakkede op om flertallets indstilling:

– For os handler det om, at der skal være plads til alle. Der bør ikke være kirkerum for en særlig religion, men det er afgørende, at alle trosretninger gives lige muligheder for at udøve deres tro, sagde Ida Damborg fra SF.

Det Radikale Venstre fremhævede den løsning, der er valgt på Kolding Sygehus, hvor der blandt andet er oprettet et specielt rum, hvor pårørende kan foretage en rituel afvaskning af en afdød pårørende:

– Jeg støtter klart flertallet i den her sag, men generelt vil jeg gerne advare mod, at politikerne blander sig i religiøse sager. Det bliver nemlig ikke nødvendigvis en bedre løsning, sagde Kristian Grønbæk.

Hos Enhedslisten var støtten til flertallet også klar:

– Patienter skal behandles ens, og derfor kan den kristne tro ikke have fortrinsret. For os handler det om den generelle tolerance, vi som samfund har overfor andre trosretninger, sagde Vibeke Syppli Enrum.

Stemte for mindretallet

15 af regionsrådets 40 tilstedeværende medlemmer stemte på dagens møde for den indstilling et mindretal af sundhedsudvalget havde forelagt regionsrådet.

– I Det Konservative Folkeparti er vi glade for, at alle her i regionsrådet støtter op om de religiøse rum. Vi mener, at den bedste løsning er et kristent kirkerum, som kan bruges af alle, og hvor de kristne symboler kan dækkes til, som det sker på OUH nu, sagde Lasse Krull.

Hos Dansk Folkeparti var der fuld opbakning til mindretallets forslag:

– Vi lever i et demokrati. Og i det demokrati er 80 % af borgerne medlem af den danske folkekirke. Derfor mener vi, at kirkerummet skal være en fast forankret del af alle de danske sygehuse. Det er vigtigt, at man som patient kan nyde folkekirkens privilegier som en fast del af sygehuset. Det skal der ikke laves om på, sagde Thies Mathiasen.

Liberal Alliances Marianne Mørk Mathiesen, der selv er praktiserende læge, formulerede sig kort:

– Jeg skal behandle folk ens, uanset hvem de er, men når de er færdige med min behandling, kan de dyrke den religion, de ønsker.

Næsten enighed om donationer

Regionsrådet tog også stilling til, om det skal inddrages ved en konkret henvendelse om donation til religiøse rum. Her stemte alle i salen for, bortset fra Enhedslisten, der ikke kunne tilslutte sig selvfinansieringsdelen. Dog luftede flere andre partier også deres skepsis overfor konceptet inden afstemningen.

Det Konservative Folkeparti var generelt positive overfor tiltaget men bad om mere information om rammerne for den nye mulighed. Hos SF gik bekymringen på en eventuel forskelsbehandling i forhold til de forskellige trosretninger, der kunne tilbyde regionen donationer.

Det Radikale Venstre er generelt imod donationer fra religiøse grupper, og opfordrede regionsrådet til at tænke sig grundigt om.


Fakta

 Regionsrådsmedlemmerne i Region Syddanmark har siden årsskiftet diskuteret, hvordan der på det enkelte sygehus gives adgang til udførelse af religiøse handlinger under ophold på sygehuset.

På regionsrådsmødet den 24. marts var emnet sat på dagsordenen som en temadebat.

Siden har regionens sundhedsudvalg behandlet sagen, inden den i dag blev behandlet på regionsrådsmødet.

Stemmefordeling:

Eventuelle donationer vil blive behandlet i regionsrådet:
For: 38
Imod: 2
Fraværende: 1.

Stemmefordelingen ifht. sundhedsudvalgets to indstillinger:

Religiøse rum på sygehusene kan benyttes af alle trosretninger:
For: 25.

Religiøse rum på sygehuse skal være kirkerum med faste kristne symboler:
For 15.

(Kilde : Region syddanmark)