Læserdebat

Regeltyranniet skræmmer ansatte væk fra plejehjem

Debatindlæg af Karsten Byrgesen, Folketingskandidat, Regionsrådsmedlem

Der skal ryddes op. Junglen af intetsigende og overflødige regler, procedurer og fejltolkede hensyn til pårørende der kræver unødvendig dokumentation skal forandres. Der skal ryddes op og medarbejdernes faglighed skal spille en afgørende rolle. Det gælder pleje- og omsorgssektoren, skolerne, børnehaverne, genbrugspladser og alle andre steder, hvor medarbejdernes faglighed i kommunalt ejede arbejdspladser tilsidesættes. Der er politikerne der har accepteret al den nonsens, det er politikerne der skal få fornuften tilbage. Det er her, medarbejdernes faglighed skal komme til udtryk.

Ragnar Thorarensen (SOSU) udtaler til pressen ”for meget skriveri. For lidt tid til omsorg”, hvorefter han og flere andre tog deres gode tøj og sagde op. Problemerne er tydelige og illustreres ved, at lederen af Stævnhøj Plejehjem i Fredericia udtaler, at ”problemerne er bare, at reglerne kræver omfattende dokumentation”. Lige præcis der, ligger der, en væsentlig årsag til områdets problemer. Regelrytteriet er så omfattende at dygtige medarbejdere flygter fra galskaben. Jeg vil ikke udråbere ledergruppen eller den kommunale forvaltning som medvirkende til de åbenlyse problemer, men hvorfor blev der aldrig sagt fra!

Nye Borgerlige gik til de netop overståede budgetforhandlinger i Fredericia med et krav om, at al ikke lov bestemt bureaukrati, rapportering og ”regel over fornuft” skal afskaffes. Det blev vedtaget af alle partier undtagen konservative der valgte at stå udenfor forhandlingerne.

Næste fase hedder ”regelforenkling på de store velfærdsområder”. Nu skal lederne, forvaltningen, de ansatte og pårørende på banen med jeres bud på, hvor der er noget galt.

Vi skal have kernevelfærd for pengene og de varme hænder skal have mere tid. Efter princippet om ”svesken på disken” er det tid til oprydning. Tid til forandring. Rum til at få arbejdsglæden tilbage. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv