Pressemeddelelse

Rapport viser gode takter i Familieafdelingen

PRESSEMEDDELELSE: Socialstyrelsens Task Force har kigget nærmere på familieafdelingen, og der er både gode takter og plads til forbedringer

Socialstyrelsens Task Force for udsatte børn og unge startede i juni 2021 et forløb i Fredericia Kommune. Forløbet er en del af den samlede analyse af Familieafdelingen. Rapporten får Børne- og Skoleudvalget præsenteret på deres møde den 26. januar 2022. 

Analyserapporten tegner generelt et billede af, at sagsbehandlingen og brugen af socialfaglige metoder er af god faglig kvalitet i Fredericia Kommune. Analysen viser, at underretninger bliver håndteret hurtigt og korrekt, og at de børnefaglige undersøgelser indeholder gode faglige vurderinger. Det påpeges som en styrke, at der er en stærk kultur og fælles forståelse af værdier i arbejdet, og at Familieafdelingen generelt er gode til at inddrage barnet, den unge og forældrene i sagerne.

Der er dog også plads til forbedring, blandt andet ved mere skriftlige procedurer og en fælles forståelse af kvalitet. Det anbefales også, at Fredericia Kommune fortsætter med det gode faglige arbejde og med at inddrage alle børn, unge og forældre i egen sag ud fra de positive erfaringer, der er med inddragelse.

”Jeg er rigtig glad for Task Forcens overordnede konklusion om, at Familieafdelingen har god kvalitet i sagsbehandlingen og er gode til at inddrage barnet, den unge og forældrene i sagerne. Det betyder, at det grundlæggende fundament for god sagsbehandling er i orden. Det er vigtigt, også for det videre arbejde med at forbedre kvaliteten. Vi har med task forcens rapport fået nogle velunderbyggede anbefalinger til, hvor vi skal forbedre os. Det er vigtigt, at vores kvalitetsarbejde bygger på et faktuelt grundlag”, siger udvalgsformand Ole Steen Hansen. 

”Socialstyrelsen peger i rapporten på en række punkter, hvor vi kan og skal gøre det bedre. Det gælder for eksempel samarbejde med dagtilbud og skoler og arbejdet med en fælles forståelse af god kvalitet. Og Ankestyrelsen sætter i forundersøgelsen fingeren på nogle juridiske aspekter ved sagsbehandlingen, som vi selvfølgelig tager til efterretning. Vi har med denne analyse nu et rigtig godt ståsted for det udviklingsarbejde, der kommer til at foregå i de kommende år i tæt samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen”, fortæller direktør for Børn, Unge og Kultur Mette Heidemann. 

Børne- og Skoleudvalget får rapporten præsenteret på deres møde den 26. januar 2022, og udvalget vil i de kommende to år få en halvårlig status for udviklingsarbejdet. 

Fakta om Task Force-forløb

Task Force for udsatte børn og unge er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Et Task Force-forløb har til formål 1. at støtte kommuner i at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling, 2. at hjælpe kommuner med at sikre et helhedsorienteret perspektiv og 3) at fremme læring og kapacitetsopbygning i kommuner. 

Et taskforce-forløb rummer både et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere omkring systematik i sagsbehandlingen og et analysearbejde, der fører til en forundersøgelse af kvaliteten af sagsbehandlingen. Forundersøgelsen forholder sig til den faglige udredning, valg af indsats, opfølgning og inddragelse, men også til sammenhæng mellem styring, faglig ledelse og praksis. Med afsæt i forundersøgelsen er kommunen forpligtet til at lave en udviklingsplan i samarbejde med Task Forcen. Der skal efterfølgende følges op på udviklingsplanen med Task Forcen hver 6. uge, herunder ved at gennemgå udvalgte sager igen.