DanmarkC TV

Home FREDERICIA Projekt får flere til at vælge en karriere i Plejen
Projekt får flere til at vælge en karriere i Plejen

Projekt får flere til at vælge en karriere i Plejen

0

Stor succes med pilotprojektet. Nu gøres Afkortet grundforløb permanent

Fredericia Kommune har succes med at tiltrække flere hænder til Plejen med projektet Afkortet grundforløb, og derfor har Uddannelsesudvalget og Senior- og Handicapudvalget på deres udvalgsmøder netop besluttet at gøre pilotprojektet permanent. 

Pilotprojektet ’Afkortet grundforløb’ blev til i et samarbejde på tværs af Uddannelsesudvalget og Senior- og Handicapudvalget, som en del af Projekt Hænder Nok. Projektet blev sat i gang i foråret 2019 med det formål at sikre kvalificeret arbejdskraft til social- og sundhedsområdet, og siden er det gået stærkt. I 2019 var 50 igennem forløbet, der indeholder en intensiv oplæring, AMU-forløb og efterfølgende sommerferievikariat i Plejen. I alt ønskede 40 personer at blive realkompetencevurderet på SOSU-skolen efter vikarforløbet i Plejen og der var hele 49 ansøgere til det efterfølgende afkortede grundforløb på SOSU-skolen. Der blev ansat 15 i afkortet grundforløb.

I år har Jobcentret sammen med Plejen slået sommerferievikarstillingerne op i foråret 2020, og modtog 110 ansøgninger. Der er efterfølgende blevet ansat 52 personer som sommerferievikarer. 

”Jeg er glad for, at projektet med det afkortede grundforløb nu bliver permanent, så vi kan fortsætte succesen. Det afkortede grundforløb er en unik måde at rekruttere erfarne og motiverede kræfter ind i Plejen og give dem mulighed for et karriereskifte til et social- og sundhedsområdet, hvor der er gode jobmuligheder”, forklarer Pernelle Jensen, der er formand for Uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune.

Projekt baner vej for flere dygtige medarbejdere i Plejen

I Plejen i Fredericia Kommune er man begejstret for resultatet af det afkortede grundforløb og for udsigten til nye dygtige elever. ”Vi er meget tilfredse med de nye elever, der gør en stor indsats for vores borgere. Det er en stor fordel, at eleverne allerede kender til faget, når de starter som elev hos os, og derfor oplever vi også et langt mindre frafald her. Pilotprojektet har vist, at det er et af de tiltag, som skal være med til at løse rekrutteringsudfordringen på et af kommunens største 

velfærdsområder, og derfor giver det mening, at gøre projektet permanent”, siger Lars Ejby, formand for Senior- og Handicapudvalget. 

Fakta

  • Et afkortet grundforløb betyder, at man som ny SOSU-elev bliver ansat på voksenelevløn og kommer hurtigere i gang med praktikken. Forløbet indeholder en intensiv oplæring, AMU-forløb og sommerferievikariat. 
  • Pilotprojektet var en del af initiativet ”Hænder nok”, som har til formål at sikre, at der er kompetente hænder nok til, at løfte den kommunale velfærdsopgave. Andre initiativer i det projekt er øget vejledning og mentorstøtte til SOSU-elever på skole og i praktik.
  • Hvis du er interesseret i høre mere om det afkortede grundforløb, så kontakt Social- og Sundhedsskolen i Fredericia. 
  • Det er muligt at søge stillingerne til det afkortede grundforløb indtil d. 17/8 på https://fredericia.career.emply.com/ad/elever-med-erfaring-fra-arbejde-i-aeldreplejen-eller-lignende-soges-til-afkortet-g/tjkvhs/da