Pressemeddelelse

Problemer med social dumping i fire ud af fem kontrollerede virksomheder i Fredericia

Udgivet af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Som led i en landsdækkende aktion mod social dumping er fem virksomheder i Fredericia kontrolleret af Skattestyrelsen. I fire af disse blev der konstateret indikationer på social dumping, og virksomhederne kan se frem til yderligere kontrol.

Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet gennemførte torsdag i sidste uge årets tredje landsdækkende aktion mod social dumping. Som led i denne aktion kontrollerede Skattestyrelsen fem virksomheder i Fredericia, der alle var beskæftiget inden for byggebranchen. Fire af disse kan se frem til yderligere kontrol.

 – Vi har under kontrolaktionerne fokus på, at der afregnes korrekt skat og moms til Danmark af det arbejde, der udføres. Og det er især udenlandske medarbejderes og virksomheders forhold, vi undersøger. Vi kan som regel ikke afgøre sager under selve kontrollerne. Derfor vil de virksomheder, hvor vi ser indikationer på social dumping, blive kontrolleret yderligere, siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Virksomhederne, der er blevet kontrolleret, er udvalgt, fordi Skattestyrelsens oplysninger om virksomhederne indikerer, at der kan være problemer med social dumping.

I de fem virksomheder, der blev besøgt i Fredericia, talte Skattestyrelsen med 15 udenlandske medarbejdere.

– Medarbejderne i de fire udenlandske virksomheder ser umiddelbart ud til at skulle anses for arbejdsudlejede til den danske virksomhed, der udføres arbejde for. Det betyder, at den danske virksomhed løbende skal indeholde arbejdsudlejeskat for medarbejderne, siger Ernst O. Nielsen.

På landsplan blev der i alt kontrolleret 59 virksomheder, 43 af disse – svarende til 73 pct. – kan se frem til yderligere kontrol. Skattestyrelsen talte under kontrollerne med 285 medarbejdere, hvoraf 263 var udenlandske.