Home Læserdebat Pressens betydning i et demokrati
Pressens betydning i et demokrati

Pressens betydning i et demokrati

0


I vestlige demokratier er der fælles fodslag med hensyn til bl.a. magtens tredeling, hvor kravet er, at disse tre områder eruafhængige af hinanden. Ud over den lovgivende magt – Folketinget, den udøvende magt – regeringen og den dømmende magt – domstolene, skal vi have pressen som den fjerde magt.

Pressen skal tilstræbe objektivitet og journalisterne skal skrive journal og fortælle befolkningen, hvad der foregår i den offentlige administration, der skal være transparent. Hvis ikke befolkningen ved, hvad der foregår i den offentlige administration, har den ingen mulighed for at vælge den administration, som netop demokratiet består af.

Pressen skal holde politikere og embedsværk ansvarlige overfor befolkningen. Derfor skal pressen være uafhængig af embedsværk og politikere. Det optimale er, at pressen er uafhængig af politik overhovedet.

Pressen skal således holde sin sti ren, hvis den skal leve op til ansvaret relateret til at sikre, at den offentlige administration er gennemskuelig og uden nepotisme, inhabilitet og korruption.

Nepotisme er det, at en chef i det offentlige får ansat et familiemedlem blot fordi, det er et familiemedlem.

Inhabilitet forekommer, hvis man som offentlig ansvarlig såsom kommunalbestyrelsesmedlem eller ledende i en offentlig administration deltager i afgørelser i sager, der vedrører en selv eller nærmeste familie eller venner.

Korruption er meget mere vidtgående end det at blive betalt ”under bordet”. Hvis man i det offentlige har beføjelser til at bestemme over bevillinger eller lignende, så kan det betegnes som korruption, hvis man tilgodeser egne, families eller venners interesse mere end almenvellet.

Her er det vigtigt, at skelne mellem etisk og juridisk, og det gælder for såvel nepotisme, habilitet og korruption.

Hvis ovenstående overtrædes juridisk kan man eventuelt dømmes og straffes. Hvis det er etisk, at ovenstående overtrædes, så kan man meget let miste sin troværdighed, hvilket forhåbentlig har stor betydning i politik og især i lokal politik.

Det er således pressens store ansvar at gøre nepotisme, inhabilitet eller korruption synligt, så borgerne kan se det klart. Men det betyder så, at journalister og redaktioner skal kende disse skarpe forhold for at kunne klargøre det for offentligheden.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia