Home Politik Pressemeddelelse: SF vil have omgjort byrådsbeslutning
Pressemeddelelse: SF vil have omgjort byrådsbeslutning

Pressemeddelelse: SF vil have omgjort byrådsbeslutning

0

Pressemeddelelse: SF vil have omgjort byrådsbeslutning

Pressemeddelelse: SF Fredericia har fremsat et forslag til Fredericia Byråd om at beslutte, at byrådet ikke ønsker yderligere forurening med tungmetaller i Skærbæk og Kolding Fjord. SF ønsker, at byrådet skal have mulighed for at tage stilling til miljøkonsekvenserne af DONGs ønske om at udtræde af Fredericia Spildevand for i stedet at lede deres tungmetalholdige spildevand fra flisfyringen direkte ud ved Skærbæk og Kolding Fjord.

skaermbillede-2016-11-09-kl-12-31-15

Der er i forbindelse med sagen lavet en VVM-redegørelse, som klart viser, at grænseværdierne for bl.a. cadmium allerede er over grænseværdien derude, og byrådet bør have mulighed for at forholde sig til denne problematik, da en udledning fra DONG med rester af tungmetaller vil øge problemerne med tungmetaller ved Skærbæk/Kolding Fjord, hvilket i øvrigt er i strid med gældende regler om at fjerne miljøfremmede stoffer fra vandet. Ønsker byrådet at tillade det?

Hvis byrådet – som vi håber – mener nej, det vil vi ikke have, så skal DONG fortsat sende spildevandet til vores fælles rensningsanlæg i stedet for at træde ud af fællesskabet. SFs forslag går derfor ud på at sige JA til miljøet og NEJ til DONGs udtrædelse af Fredericia Spildevand.

Marianne Thomsen

Byrådsmedlem, SF