Kort Nyt

Pressemeddelelse – Karsten Byrgesen er tilfreds

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

Jeg er tilfreds med, at vi er lykkedes med at lave et budget der på væsentlige kernevelfærdsområder sikrer en ordentlig og finansieret service til borgerne

– Jeg er tilfreds med, at vi er lykkedes med at lave et budget der på væsentlige kernevelfærdsområder sikrer en ordentlig og finansieret service til borgerne. Der er med budgettet sat en klar retning, der både financierer den daglige drift og udvikling i Fredericia. Der er på trods af prisstigninger og snævre økonomiske rammer etableret et solidt og velkonsolideret grundlag for kommunen, Siger Byrådsmedlem Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige i pressemeddelelsen.

Nye Borgerlige er et synligt, visionært, løsningsorienteret og konstruktivt parti, der med det indgåede forlig lever helt og fuldt op til vores idealer og politik. 

Vi siger hvad vi mener og det har vi også gjort under dette års forhandlinger. Der er tilført betydelige midler til løsning af udfordringerne på kernevelfærdsområdet. Der er fortsat meget at komme efter og vi er ikke kommet i hus med alt det vi havde spillet ind med. Sådan er det. Det er spillets regler. Der er et stort uløst problem med nedslidt infrastruktur som skoler og institutioner. Derfor nedsættes der et udvalg som skal se på løsninger. Der skal tænkes klogt og det må ikke være et mål i sig selv, at der skal bruges en halv milliard kroner på nybygning. Der skal inddrages et stort hensyn til at sætte en god klima- og miljømæssig retning. Vi skal tænke i istandsættelse og renovering af eksisterende matrikler frem for, at et gigantisk og klimabelastende nybyggeri. Alle muligheder skal vendes og det er vigtigt at nå en stærk og konsolideret løsning. 

Nye Borgerlige havde krav om at genskabe en robust og troværdig kernevelfærdspakke. Det har vi fået. Vi har afsat de nødvendige midler til at vi kan finansiere de forudsebare udgifter.

Der iværksættes et arbejde der sætter en kontant kurs overfor socialt snyd. Borgere der kan udføre et stykke arbejde skal ikke kunne fravælge at lave en personlig indsats og samtidigt modtage sociale ydelser. Der iværksættes et arbejde der sætter en kontant kurs overfor socialt snyd. Det er virkelig mange penge der kan spares og bruges på fælles velfærd frem for at understøtte dårligdom.

Midtbyens trafiksikkerhed skal øges. Foranstaltninger der bidrager til at forhindre uheld, så som bump ved vejkryds vil dukke op i bybilledet

Der bliver set på udnyttelsen af kommunale matrikler med henblik på salg. 

Børnehaven i Herslev var til det sidste dømt til lukning. En lukning af en børnehave er skadeligt for den lokale sammenhængskraft. Det øger fraflytning og hindrer tilflytning. I Nye Borgerlige kunne vi ikke leve med en lukning, så vi er ekstra glade for at børnehaven fortsætter.