TRAFIKKEN

PRES PÅ DEN NYE LILLEBÆLTSBRO I FORBINDELSE MED BEDEDAGSFERIEN

Den forlængede weekend omkring Store Bededagsferien rummer traditionelt nogle af årets store rejsedage, fordi danskerne benytter lejligheden til at køre tværs gennem landet for at tilbringe fridagene sammen med familie og venner.
I år forventer Vejdirektoratet især øget rejsetid og risiko for kø på Den Nye Lillebæltsbro. Årsagen er det akutte vejarbejde, som Vejdirektoratet har igangsat for at reparere revner i asfalten i vejbanen i retning mod Jylland.
“Vi forsøger at skabe bedst mulig passage for trafikanterne henover Den Nye Lillebæltsbro i bededagsferien, for vi ved godt, at der er tale om store rejsedage,” siger anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt fra Vejdirektoratet. “Men vi bliver samtidig nødt til at udføre reparationerne på broen, fordi de skal være ordnet, inden vi lukker Den Gamle Lillebæltsbro for en længe planlagt hovedrenovering. Der er derfor ingen tvivl om, at trafikanterne desværre må berede sig på markant øget rejsetid henover Lillebælt i retning mod Jylland i dagene omkring Store Bededag.”
Helt konkret skal man som trafikant regne med køer og øget rejsetid på op til én time i de værste trængselsperioder ved Den Nye Lillebæltsbro. Det vil primært sige torsdag den 26. april og søndag den 29. april om eftermiddagen og aftenen.
De andre dage i bededagsferien vil der dog også være tale om forøget rejsetid på op til cirka en halv time, så det er under alle omstændigheder en god idé at tage af sted i god tid, hvis man skal krydse Lillebælt i vestlig retning i bededagene.
Hvad angår det øvrige vejnet, forventer Vejdirektoratet primært tæt trafik og risiko for forlænget rejsetid torsdag den 26. april mellem kl. 15.00 – 19.00. Det hænger sammen med, at mange danskere erfaringsmæssigt vælger at lægge deres udrejse torsdag eftermiddag.
Derudover forventer Vejdirektoratet periodevis tæt trafik på især disse strækninger:
–          Fynske Motorvej
–          Vestmotorvejen
–          Rute 21 til og fra Sjællands Odde
–          E45 Østjyske Motorvej
–          E45 Sønderjyske Motorvej
–          Hillerødmotorvejens forlængelse