Home FREDERICIA Power-to-X-projekter sendt godt på vej med politisk aftale
Power-to-X-projekter sendt godt på vej med politisk aftale

Power-to-X-projekter sendt godt på vej med politisk aftale

0

Ny politisk aftale sætter 850 mio. kr. af til industrirettede udviklingsprojekter, der skal sænke prisen på produktion af grøn brint baseret på dansk vindenergi. Godt, at regering og forligspartier viser vilje til at støtte udvikling af nye grønne brændstoffer og øge chancen for en stærk dansk industri på området, mener Dansk Energi.

Regeringen har sammen med et stort flertal i Folketinget afsat 850 millioner kroner til at støtte danske værdikædeprojekter, som regeringen indstiller til deltagelse i et fælleseuropæiske projekt – forkortet IPCEI. Projektet har til formål at etablere et marked for grøn brint i EU.  

Med aftalen øges chancen for opbygning af en stærk dansk industri knyttet til at omdanne grøn strøm til grøn brint og videre derfra til de brændstoffer (Power-to-X), som skal bruges i tung transport, skibs- og luftfart, mener Dansk Energi.

– Det er en god aftale, og det er godt, at regeringen sammen med Folketinget handler hurtigt og med en god pose penge tager et skridt i retning af dansk deltagelse i IPCEI. 850 millioner kroner bringer os et stykke ad vejen mod opbygning af en ambitiøs dansk PTX-industri, siger Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi.

Det er en god aftale, og det er godt, at regeringen sammen med Folketinget handler hurtigt og med en god pose penge tager et skridt i retning af dansk deltagelse i IPCEI sagde Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi

Aftalen finansieres med midler fra bl.a. corona-reserven på finansloven for 2021, Forskningsreserven, Eksportpakke 2 og fra puljen til grundbeløbets ophør på decentrale fjernvarmeværker. Lars Aagaard understreger dog, at det kan vise sig, at der er brug for flere tiltag og yderligere finansiering, såfremt alle danske projekter kommer gennem det europæiske nåleøje.

– Danmark har billig grøn el, vi har teknologileverandører, vi har store transportvirksomheder og et velfungerende energisystem. Derfor har vi alle muligheder for at huse dele af den globale industri, der vil opstå ved europæisk sats på grøn brint. Men det kræver, vi indgår i et europæisk samarbejde om teknologiudvikling, og at der løbende følges op med nationale politiske tiltag, siger han og fortsætter: 

– Danske virksomheder står på spring med ambitiøse projekter, og med aftalen i dag har regeringen og Folketingets partier vist politisk lydhørhed. Jeg tror på, at dette er starten på et parløb med PTX-industrien og det politiske Danmark om at sikre succes – af hensyn til klimaet og til muligheden for at skabe endnu flere grønne job.

De danske projekter, der nu er i spil til at deltage i IPCEI, indgår i et udskilningsløb. Hvilke projekter, der udvælges, bliver afgjort senere på året.