Læserdebat

Politiske visioner og fakta

Poul Rand, Calvinsvej 34, borgerlig debattør, har startet en debat omkring politiske visioner

Visioner: Elon Musk fra SpaceX vil gøre menneskeheden interplanetarisk, Jeff Bezon fra Amazon vil lave Jorden til en naturpark og flytte tung industri til månen. Selvmuterende robotter sendes ud i rummet og bygger beboelser til menneskeheden på andre planeter spår jeg og andre.

Fakta: Inden for få år vil global opvarmning vil fjerne lavtliggende østater. Toiletter bliver intelligente advare og diagnosticere ud fra afføringen. Computere tilkobles hjernen og hjælper nerveudfordrende handicappede. Kontaktlinser og briller får indbygget internet adgang og ansigtsgenkendelse.

Velstand kommer fra videnskab og teknologi, derfor findes fremtiden inden for: Kunstig intelligens, bioteknologi og nanoteknologi /medicin der bliver fremtidens våben, imod de sygdomme vi ikke kan bekæmpe / behandle i dag. Fusionsenergi, quantum computer og neural ”brainnet” bliver hverdag inden for få år. Denne type viden virksomheder har vi brug for i Fredericia.

Politikker, hvor er Fredericia i denne fremtid og hvordan forbereder I byen på/til fremtiden?

I liberal Alliance ser vi, at det nye byråd er intelligent konstitueret, efter Jacob Bjerregaard princippet, så alt magt forsat ligger hos socialdemokraterne og munden er lukket på oppositionen via konstitueringen. Solidt socialdemokratisk strategisk håndværk, der på denne måde fastholder magten. Jeg tager hatten af for jeres politiske dygtighed til igen at eliminere modstanderne.

Men hvor er de politiske visioner holdt op imod fakta der skal sikre Fredericia fremover?  Nej I skal ikke flytte Fredericias borgere til månen eller andre planeter. Start med at sikre, at alle infrastrukturer i Fredericia er parat til nutid og fremtiden.

Om 4 år taler i politikker forsat om bosætning, midtby strategi, Axeltorv, Vendersgade, Kanal byen, vækst, biodiversitet, forurening, uddannelse, campus og klimaforandring m.v. hvis I ikke følger med tiden. Det siddende byråd i Fredericia og det kommende, har ikke vist sig visionære i tidligere handlinger eller udmeldinger om fremtidsstrategier.

Erhverv og bosætningsstrategien er kun baseret på investorer ikke på tanken om byens bedste, ikke én i byrådet tænker 30 år frem i tiden. Det gør kun de, der har lånt byen penge.

I stemte som i plejer og får mere af det samme, men i fortjener bedre.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv